1 2 Osnivanje

1.2. OSNIVANjE
"Kako je tačno da su reči samo blede seni onoga što hoćemo da kažemo". (55) O Okružnoj bolnici. U Nišu.
Toliki je njen značaj. I takav!
Osloboćenjem od Turaka zatečene samo vojne bol
nice.
Civilnih lekara nije bilo.
Ako se izuzmu Đorđe Blesides i Dimitrije Fredić.
Osporavani kao lekari.
I apotekari!
Ni bolnice za građane.
Srpska vlast išla jednim redom.
Prvo ustrojena 1878. godine Vojna bolnica.
A tri godine kasnije i graćanska.
Pod nazivom Okružna bolnica.
Toliko čekana.
I tako potrebna.
A bila "sasvim nedovoljna". (171)
Još na početku!
Zadatak primio doktor M. Janković, inspektor Sanitetskog zavoda Ministarstva unutrašnjih dela Srbije 15. juna 1881. godine "da što skorije krene na put i da ode u Niš, Prokuplje, Knjaževac, Pirot, Vranje, Loznicu i Ćupriju i da tamo ustroji i otvori okružne bolnice i kao ovlašćen izaslanik može preduzeti i izvršiti sve one mere u granicama zakona i sanitetskog budžeta, koje za udesne naće, da se dotične bolnice što pre otvore…" (162,175)
A teškoća napretek.
Ponajviše u Nišu. (154)
Doktor M. Janković stigao u Niš 2. jula 1881. godine.
"Javio se okružnom načelniku i zahtevao da se naredi opštinskom sudu da pronađe sve kuće koje bi se za bolnicu mogle upotrebiti". (162)
Pregledao neke zgrade.
I 6. jula 1881. godine izvestio:
"… pogodim se sa nekim Andonom za njegovu kuću koja je od sviju najudesnija bila. U ovoj kući ima 9 dobrih soba, 3 kujne i još 3 male komore; ima dosta prostorija za sve potrebe u bolnici i mogu se lako do 40 bolesnika smestiti. Pogoćeno za 10 dukata mesečne kirije. Naredio sam da se zaključi ugovor za kućnu kiriju i njene opravke da se izvrše i personal da se spremi…" (162)
Doktor M. Janković ugovorio sa upravnikom zatvora da se " stolarski i kačerski posao za bolnicu izradi".(162)
Zgrada se nalazila na levoj obali Nišave, iznad gradskog parka i bivšeg oficirskog doma. (161)
A personal u Okružnoj bolnici?
"Glavnu funkciju vršio jedan pomoćnik lekarski sa ekonomom". (171)
"Prvi lekar, svakako upravnik, kako se iz do sada poznatih podataka može zaključiti, Okružne bolnice u Nišu bio je prvi diplomirani lekar u Nišu dr AntonZajiček". (154)
Prema zakonu o urećenju sanitetske struke i očuvanju narodnog zdravlja od 30. marta 1881. godine morala je Okružna bolnica da nabavi: pečat sa grbom, sanduk hirurških instrumenata, akušerski pribor, džepni etvi, esmarhov konstriktor, pribor za hloroformiranje, pribor vaginalnih spekula, klješte za zube, pravavcove štrčaljke, jedan sanduk instrumenata sa sekciranje, sanduk za ručnu apoteku sa lekarijama, alat za puštanje krvi, džezve za tej, klistir, irigator sa raznim nastavcima, bubrežni legen, termometar, sunđere, peškire i utege. (162)
I sačini pravilnik o radu.
Bolesnici iz srezova primani su na osnovu uverenja opštine o imovnom stanju. Siromašni bolesnici lečeni su na teret Sanitetskog fonda. Za obolele od sifilisa nije bilo potrebno nikakvo uverenje.
Bolesnik je podnosio ispravu od policijskih vlasti ili opštinskog suda gde se razboleo i kako je bolest tekla.
U bolnici se morao okupati. Njegovo odelo je smeštano u bolnički magacin.
Okružna bolnica u Nišu bila je utočište, u prvo vreme, za "obolele prostitutke od venerije i tuberkulozna lica". (33)
Okružna bolnica u Nišu, kada se sve pripremilo, počela je da prima bolesnike 17. jula 1881. godine. (154, 162)
I do Prvog svetskog rata bila u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih dela Srbije. Menjala nazive. Rezultate beležila. Ovakve. I onakve.
A brižno narodu služila.
"Ništa nije ni dobro ni zlo, nego ga takvim čini naše uverenje". (234)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License