3 Medicinski Fakultet

3. MEDICINSKI FAKULTET

Medicinski fakultet u Nišu osnovan je odlukom Narodne skupštine Narodne Republike Srbije 18. maja 1960. godine.
Brzo je osposobljen za samostalno obavljanje nastavno-naučne delatnosti.
Prof. dr Božidar Đorćević zapisao je:
" Meni je pripala čast da na niškom Medicinskom fakultetu održim prvi čas iz kliničkih predmeta. Atmosfera je bila ozbiljna i svečana. Studenti, svi na broju, sala prepuna. Na času su bili prisutni lekari i prvi nastavnici svih kliničkih predmeta, medicinske sestre, pa čak i bolničari. Imao sam utisak da je to bila manifestacija! Eto, Medicinski fakultet je naš, svih nas. Ja sam sa lakoćom, sa kojom držim jedan čas u Beogradu, u Nišu održao četiri uzastopna časa. Oduševljenje i podrška sa svih strana dali su mi neku izuzetnu snagu. U daljem radu nisam znao ko me svojim angažovanjem više oduševljava, studenti ili asisten-ti. Ta ljubav prema svom, novom fakultetu gonila ih je da rade predano, uporno, zainteresovano i solidno".
Takav zanos traje neprekidno.
I danas.
S upravom: prof. dr Milanom Višnjićem, dekanom, i prof. dr Dušicom Pavlović, prof. dr Stevanom Ilićem, prof. dr Dragoljubom Vojinovićem, prof. dr Dragoslavom Đorćevićem i doc. dr Draganom Petro-vićem,prodekanima.
U 2001. godini na Medicinskom fakultetu su ra-dila 416 radnika: 327 nastavnih radnika (redovni profesori - 73, vanredni profesori - 63, docenti - 76, asistenti - 87 i asistenti prpravnici - 29) i 89 nenastavnih radnika.
Broj studenata školske 2000/2001. godine iznosi 2654 (iz SR Jugoslavije - 2464, i iz inostranstva -190).
Broj diplomiranih studenata od osnivanja: iz medicine - 5024, iz stomatologije - 1351; iz SR Jugoslavije - 6020, iz inostranstva - 355.
Broj odbranjenih doktorskih disertacija od osni-vanja iznosi 421, a broj odbranjenih magistarskih radova - 472.
Broj položenih ispita specijalnosti iznosi -3400 (iz SR Jugoslavije - 3383, iz inostranstva - 17).
Od osnivanja je bilo 242 naučno-istraživačka projekta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License