Albert Ahenski Albertus Aquensis

1096. ALBERT "AHENSKI" (Albertus Aquensis)

A. AHENSKI (XI vek) je izgleda bio kanonik katedralne crkve u Ahenu. Autor je poznate "Istorije Jerusalima", u kojoj je opisan Prvi krstaški pohod zapadnoevropskih naroda na Jerusalim, 1096. godine, krstaša koji će, te godine, prolaziti i kroz Niš, unoseći nemir i izazivajući sukobe vizantijskim prostorom. Kako je bio sprečen da učestvuje u ovom pohodu, Albert je pisao svoju "Istoriju" na osnovu kazivanja učesnika ovog pohoda; a delo je objavljeno u Parizu, u poznatoj Minjeovoj zbirci latinskih izvora (J. P. Migne 1844-1856: Albertus Aquensis, "Historia Hierosolymatana", ed J. P. Migne, "Patrologiae cursus completus", Series Latina, t. 166). U Niš je najpre (oko 20. juna 1096) stigao nemački vitez Valter Bez Zemlje, potom Petar od Amiena (prozvan Pustinjak), sa 40.000 krstaša, dok je treća grupa, francuskih ritera, na čelu sa Gotfridom Buljonskim, prispela ujesen iste godine.
U nedostatku prevoda sa originala, donosimo fragment iz studije Konstan-tina Jiričeka, u kome se interpretira Albertov opis prolaska krstaša kroz Niš, 1096. godine. (Jiriček navodi da je upoznao i tekst Viljema Tirskog o ovom pohodu, no i Tirski je, kako je primećeno, koristio Alberta.)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License