Anonim 1

350 (oko). ANONIM

ANONIM (prva pol. IV veka). Ostavio je redak i dragocen zapis o usponu Naisusa, u prvoj polovini IV veka naše ere. Naime, još je Ptolomej, sredinom II veka, pomenuo Nais, zajedno sa pojedinim razvijenim dardanskim gradovima, a tada se Nais pominje i kao značajna vojna baza, što je predstavljalo još jedan bitan element za njegov uspon. Naš anonimni autor, pored toga što potvrđuje da je car Konstantin Veliki rođen u Naisu (oko 280. - o ovome ima i drugih izvora), svedoči da je ovaj veliki graditelj i reformator - veličanstveno ukrasio svoj rodni grad. Car Konstantin je, zapravo, više puta boravio u Naisu, odakle je upravljao Rimskom Imperijom, što pokazuju i zakoni koje je donosio u Medijani i Naisu-su. On, graditelj Konstantinopolisa, prirodno, doprineo je razvoju i lepoti svog Naisa i Medijane. To potvrđuju brojni arheološki nalazi, a istoričar Stefan Vizan-tinac ističe da je Naisus Konstantinova "ktisma" - zapravo, njegovo delo.
Nemamo neposredan podatak o boravku anonimnog pisca u Naisu, mada se iz zapisa može pretpostaviti da on, kao očevidac, svedoči o njegovom usponu. Uostalom, Naisus je, u prvoj polovini IV veka, imao status municipiuma - grada sa određenim samoupravnim pravima (status koji je mogao steći još srediinom II veka, dok je trajao proces romanizacije i urbanizacije u centralnim balkan-skim oblastima), što je još jedna značajna pretpostavka za njegovo izrastanje u veoma bogat grad - prvi grad u Iliriku - kako zapisuje putopisac i istoričar Prisk.

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.