Anonim 1

350 (oko). ANONIM

ANONIM (prva pol. IV veka). Ostavio je redak i dragocen zapis o usponu Naisusa, u prvoj polovini IV veka naše ere. Naime, još je Ptolomej, sredinom II veka, pomenuo Nais, zajedno sa pojedinim razvijenim dardanskim gradovima, a tada se Nais pominje i kao značajna vojna baza, što je predstavljalo još jedan bitan element za njegov uspon. Naš anonimni autor, pored toga što potvrđuje da je car Konstantin Veliki rođen u Naisu (oko 280. - o ovome ima i drugih izvora), svedoči da je ovaj veliki graditelj i reformator - veličanstveno ukrasio svoj rodni grad. Car Konstantin je, zapravo, više puta boravio u Naisu, odakle je upravljao Rimskom Imperijom, što pokazuju i zakoni koje je donosio u Medijani i Naisu-su. On, graditelj Konstantinopolisa, prirodno, doprineo je razvoju i lepoti svog Naisa i Medijane. To potvrđuju brojni arheološki nalazi, a istoričar Stefan Vizan-tinac ističe da je Naisus Konstantinova "ktisma" - zapravo, njegovo delo.
Nemamo neposredan podatak o boravku anonimnog pisca u Naisu, mada se iz zapisa može pretpostaviti da on, kao očevidac, svedoči o njegovom usponu. Uostalom, Naisus je, u prvoj polovini IV veka, imao status municipiuma - grada sa određenim samoupravnim pravima (status koji je mogao steći još srediinom II veka, dok je trajao proces romanizacije i urbanizacije u centralnim balkan-skim oblastima), što je još jedna značajna pretpostavka za njegovo izrastanje u veoma bogat grad - prvi grad u Iliriku - kako zapisuje putopisac i istoričar Prisk.

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License