Arcibald Rajs

RAJS RODOLF ARČIBALD (1875-1929), švajcarski naučnik i publicista. Autor je mnogih radova i knjiga iz sudske medicine, kao i preko 600 dopisa sa fronta za listove u Lozani, Parizu i Amsterdamu…
Na zahtev srpske vlade, dolazi u zaraćenu Srbiju, 1914. godine. Dobija zadatak da jednom opsežnom anketom utvrdi zločine austrougarskih trupa. Anketu je vršio na frontovima Mačve i Dunava 1914. i 1915. godine. Kasnije stupa u srpsku vojsku sa kojom provodi ceo rat. Posle rata, napušta profesuru u Lozani i nastanjuje se u Beogradu, gde boravi do kraja života.
Rajs dolazi u Niš krajem septembra 1914., i sreće sa Nikolom Pašićem. Iz Niša, 27. septembra, šalje svoj prvi ratni dopis.

Cela knjiga "Čujte, Srbi! na sestrinskoj stranici o Prvom svetskom ratu

A. Rajs

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License