Beleska O Piscu

BELEŠKA O PISCU

Dečji lekar.

I univerzitetski profesor.

Objavio preko 550 pedijatrijskih radova u Jugoslaviji i inostranstvu i blizu 150 popularnih članaka, kao i tri udžbenika iz pedijatrije u saradnji.

Urećivao, i uređuje, razne stručne časopise na strani (Zuara Medical Journal) i zemlji (Acta medica Medianae, Acta Facultatis medicae Naissensis, Apollinem Medicum et Aesculapium). I brojne druge publikacije (knjige, monografije, zbornike).

Objavljivao priče, pesme i rasprave u nekim glasilima i časopisima (Gradina, Narodne novine, Haiku list, Jedinstvo, Lekar, Acta media Medianae, Niški vesnik).

Štampao knjige iz beletristike i istorije:

Priče iz lekarske ordinacije,

Pesme staroga lekara,

Velikani niške medicine,

Lekarske novele,

Nemirni lekarski dani,

Tako je lekar video zlo,

Zapis o čudesnom apotekaru, i

Sve tuge dečjega lekara.

Redigovao treći tom Enciklopedije Niša.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License