Bibliografija Knjige Spomenici Nisa I Okoline

BIBLIOGRAFIJA

Izvori:

Arhiv Srbije, Fond Ministarstva unutrašnjih dela (MUD), Izveštaj o podeli Niša na kvartove 21. januara 1878. Fond Ministarstva prosvete (MPS), F. XVIII br. 38, 1881. Istorijska i terenska Građa Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Nši - Terenski materijal sa rekognisciranja Niša i okoline 1952. g., Arheološkog instituta Srbije, Bgd.; dosijei: Muzej crkvenih starina, Crkva Sv. Pantelejmona, Niš, Ikonostasi i živopisi u crkvama oko Niša, Ikonostas Saborne crkve u Nišu; Prepis ugovora o zidanju Saborne crkve u Nišu; Studija o spomeničkim vrednostima na teritoriji urbanog regiona Niša 1973.

Istorijski arhiv Vranje, Pozivnica generalu Jovanu Belimarkoviću povodom otkrivanja spomenika u Niškoj tvrćavi 1902. g.

Istorijski arhiv Niš, Fond Gradsko poglavarstvo (tehničko ode-ljenje) GRAPO(TO) od 1932. do 1940. godine; Fond NON (Načelstvo okruga niškog), 1882, kutija br. 131; Varije br. 457 (Fond vajara Slavka Miletića); Testament Đ. Jovanovića, rentijera iz Niša, 22. novembar 1940; Graćevinski odeljak opštine niške: Knjiga regulacionih linija izdanih u godini 1921-1924; Izveštaj Milana Banića Ministarstvu prosvete o požaru niške gimnazije, fascikla Prva muška gimnazija, kutija 3, br. 3287 od 12. novembra 1920. g; Raspored poreza na zemljište od 1. novembra 1884. do 1. novembra 1885. za okrug niški, varoš Niš; Projekat za zgradu niškog pozorišta GRAPO(TO), kutija 20, 1937, br. 10, arh Tatarinov, Niš; Katastarski odsek, Registar popisa ulica i trgova grada Niša, 1940; fond NON, Načelstvo okruga niškog, 1879-1815, kutija 131, akt od 15. juna 1882, Izveštaj blagajnika regulacionog fonda Niša; Fond Niške trgovačke omladine (NTO) od 20.6.1929; Fond Suda opštine grada Niša (SOGN), kut. 3, 4.3.1933.

Listovi:

Glasnik, Niš, 11. novembra 1932, Otkrivanje spomenika pesniku Nestoru Žučnom,

Glasnik, Niš od 26. februara 1933.,

Izveštaj niške gimnazije za godinu 1911/1912, Niš, 1911,

Napredak, Niš, 14. decembar 1919, "I Niš dobija kupatilo-hamam u Obrenovićevoj ulici",

Niški glasnik, Niš, 30. juni 1924, "Osvećenje temelja zgrade Narodne banke u Nišu",

Niški glasnik, Niš, 13. januar 1926, "Vodoosvećenje zgrade Narodne banke u Nišu",

Niška slobodna tribuna, Niš, 23. maj 1926, "Spomenik dr Pavlu Jeftiću na niškom groblju",

Pijemont, Bgd. 30. decembar 1913,

Privredni list, Niš, 4. juni 1925, "Osvećenje kamena temeljca za spomenik Sinđeliću na Čegru",

Politika, Bgd. 1 i 2. juni 1927, "Svečanosti u Nišu u slavu Sinđelića i njegovih Resavaca",

Radničke novine, Niš, 12. april 1915,

Revija, Niš, 12. april 1938,

Sloboda, Niš, 17. novembar 1893, Oglas o prodaji kuće pukovnika S. Hadžića u Leskovačkoj (S. Paunović)

Srbadija, Niš, 17. juni 1912,

Srpski tehnički list, Bgd., maj 1891, maj-jun 1893, april 1894, oktobar, novembar i decembar 1899, april 1907. g.

LITERATURA:

Ajdić-Latković, S. Drča, D. Janković-Milačić, Medijana, katalog Niš 1973.

Ajdić-Latković, Antičke nekropole u Nišu, Niški zbornik 1, 1973.

Ajdić-Latković R., Bazilika sa martirijumom, Spomenici Niša Muzej, 1979.

Andrejević B, Zgrada Oficirskog doma u Nišu u svetlu značajnih istorijskih dogaćaja, Saopštenja
Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. XVI, 1984.

Andrejević B, Jedan izvor o Čegarskoj bici iz 1809, Gradina, N. 7-8, 1971.

Andrejević B, Zgrada Univerziteta, ranije zgrada Okružnog na-čelstva i Moravske banovine, Gradina, Niš, 9,1971.

Andrejević B, Kuća Stambolijskih u Nišu, Gradina, Niš, 11,1971.

Andrejević B, Bali begova ili Reisova džamija u Niškoj tvrćavi, Gradina Niš, 3,1974,

Andrejević B, Hamam u Niškoj tvrćavi, Niški zbornik 3,1977.

Andrejević B, Spomenici arhitekture Niša od 1878-1944., Niški zbornik, 1G 1982.

Andrejević B, Niška tvrćava, Niški zbornik 15,1985.

Andrejević B, Spomenici Niša i okoline, Niš 1985.

Andrejević B, Objekti i spomenici u kompleksu Niške tvrćave, Niški zbornik 17,1989.

Andrejević B, Zapisi o Niškoj buni 1841. g. i drugim pokretima protiv Turaka na marginama crkvene knjige Pentikostar, Leskovački zbornik, XXVIII, 1988.

Andrejević B, Deo starog Niša - kompleks Obilićevog venca, Zbornik narodnog muzeja, Niš, 3-4,1987.

Andrejević B, Latinska crkva kod Gornjeg Matejevca, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd., XX-XXI, 1988—1989.

Andrejević S, Ekonomski razvoj Niša, Niš 1970.

Anastasijević S, Čegarska bitka, Niš 1951.

Arsenijević L, Bata Laka, Istorija srpskog ustanka, I i II deo, Srpska književna zadruga, Bgd. 1898-1899.

Blagojević Vera, Da se ne zaboravi, Spomenici i spomen obeležja NOR-a, Narodni muzej, Niš, 1970.

Bogićević M, Stevan Sinćelić i njegovo doba, Bgd. 1989.

Bošković Đ, Crkva u Matejevcu, Starinar, Bgd. VI, 1933.

Bratinić R, Arheološka istraživanja u Brzom Brodu, Starinar, Bgd., HNT, 1938.

Valtrović M, Milutinović D, Izveštaj Umetničkom odboru Srpskog učenog društva, Glasnik Srpskog učenog društva, Bgd. HBUŠ, 1880.

Valtrović M, Ikonostas niške crkve, Stražilovo, 31, 31. Juli 1886.

Vasiljev A, Crkve i manastiri v zap. Balgarija, Rizkopki i proučavanija na narodnija arhiologičeski muzej v Sofija, IV, 1950.

Valtrović M, Slike Đorđa Krstića za nišku crkvu, Stražilovo 10, 6. mart 1886 i Stražilovo 24,16. oktobar 1886.

Vitorović D, Niš 1937, za KoGagu s1ić, Niš 1937.

Vojinović A, Hotel "Park", Bgd. 1958.

Vojinović M, Kompleks Duvanske industrije, Niški zbornik 17, 1989.

Vukićević Mil., Pisma iz prvog i drugog srpskog ustanka, Spomenik SANU, Bgd. XXXVI, 1900.

Vulićević M. Kamenička pogibija 1809, Ratnik, Bgd. juli 1909.

Vučković I, Dani komunističke opštine, Niš 1959.

Vučković I, Stari Niš (crteži), Niš 1975.

Gavrilović M. Miloš Obrenović, 1,1908, II, 1909, III, 1912, Bgd.

Gagulić P. U Sićevačkoj klisuri, crkve i manastiri, Niš 1979.

Gagulić P. Veliki niški saborni hram, Prokuplje, 1961.

Gagulić P. Crkva Sv. Panteleja u Nišu, Smederevo, 1963.

Gagulić P. Niška pravoslavna opština, Niš 1988.

Gagulić P. Mali niški saborni hram sa letopisom, Niš 1961.

Gagulić P. Crkva Sv. Nikole u Nišu, Niš 1963.

Garašanin D. i M. Nova iskopavanja na Velikoj humskoj čuki kod Niša, Starinar, Bgd. 1H-H, 1958-1959.

Garašanin D. i M. Arheološka nalazišta u Srbiji, Bgd. 1951.

Garašanin M. Praistorija Srbije, I, Bgd. 1973.

Garašanin M. "Medijana grupa" u Praistoriji jugoslovenskih zemalja, Knj. I, bronzano doba, Sarajevo 1983.

Garašanin M. Iskopavanja na Bubnju kod Niša, Starinar, VII-VIII, 1956-57.

Glišić V. Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941-44, B. 1970.

Gušić S. Objekat sa mozaicima na Viniku, Niški zbornik 4,1977.

Dejanović D, Živković D, Milovanović M, Stamenković Đ, Niš u vihoru oslobodilačkog rata, Novi Sad 1968.

Dejanović D, Dva odreda, Niš 1966.

Deljanin Bojana, Latinska crkva G. Matejevac, Arheološki pregled, Bgd. 20,1978.

Deljanin B., Petrović P, Tvrđava, Narodni muzej Niš, 1965.

Deroko A, Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Bgd. 1950.

Deroko A. Narodno neimarstvo, Spomenik, Bgd. 20. 1968.

Dimitrijević Jelena, Pisma iz Niša o haremima, Bgd. 1897. novo izd. 1984.

Drča S, Medijana, Spomenici Niša, Narodni muzej Niš, 1979.

Đapić St., Mikrotoponomija u hataru nekih sela opštine Niš, Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad, 7, 1971.

Karić V, Srbija-opis zemlje, naroda i države, Bgd. 1887.

Živanić A, Niš 1939-1940, Niš 1939.

Živanović Ž, Niš i niške znamenitosti, Srbija u ratovima, Bgd.s 1958.

Zaštita spomenika kulture niškog, južnomoravskog i timočkog regiona, izdanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, Čakovec 1981.

Zdravković I, Izbor građe za proučavanje islamske arhitekture u Jugoslaviji, Bgd. 1964.

Zirojević Olga, Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. g. Bgd. 1984.

Zirojević O, Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1683), Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, Bgd. 7,1970.

Zirojević O, Tursko vojno uređenje u Srbiji 1459-1683, Bgd, 1974.

Zotović Ljubica, Niš, kasnoantička nekropola, Arheološki pregled, Bgd. br. 2,1960.

Zotović Lj, Petrović P, Nekropola, Narodni muzej Niš, 1965.

Istorija Niša, Niš, 1 1983, II1984, III 1986.

Istorija srpskog naroda, Bgd. 11981, II1982, IV 1986, V 1981, VI1983.

Janić D, Rekonstrukcija i revitalizacija kuće Stambolijskih, Gra-dina, Niš, 11,1971.

Janić Danica, Arhitektonsko nasleđe gradskog područja Niša, Niški zbornik, 6,1978.

Janić D, Džamija u Niškoj tvrđavi, Raška baština, Kraljevo, 2, 1980.

Jireček K, Istorija Srbije, I i II, Bgd. 1952.

Jovanović A, Prilog proučavanju skulptura sa Medijane, Niški zbornik, 9,1980.

Jovanović A, Neki aspekti problema skupnog nalaza skulptura sa Medijane kod Niša, Starinar, Bgd. HIV-HV, 1973-1974.

Kanic F, Srbija, zemlja i stanovništvo, I, II, Bgd. 1985.

Kalić-Mijušković Jovanka, Beograd u srednjem veku, Bgd. 1967.

Karić V, Srbija, opis zemlje, naroda i države, Bgd. 1887.

Katalog izložbe u Nišu, Praistorijske kulture Pomoravlja i istočne Srbije, Narodni muzej Niš, 1971.

Lovrić B, Istorija Niša, Niš 1927.

Ljubinković R, Arheološka istraživanja u Tvrđavi, Arheološki pregled Bgd, 4,1962 i 5, 1963.

Manević 3, Srpska arhitektura 1900-1970, Muzej savremene umetnosti, Bgd. 1972.

Marković D, Spomeničko nasleđe narodnog graditeljstva na teritoriji niške opštine, Zbornik Narodnog muzeja, Niš, 2,1986.

Macura B, Čaršija, gradski centar, Niš, 1984.

Miletić Đ, Slike Đorđa Krstića za nišku crkvu, Stražilovo 40, 2. oktobar 1886.

Milentijević 3, Čegar i Ćele kula, Narodni muzej Niš, 1966.

Milićević M, Kraljevina Srbija, Bgd. 1884.

Milovanović Dragana, Trg oslobođenja, Niški zbornik, 11,1982.

Milovanović M, Niški koncentracioni logor na Crvenom krstu, Bgd. 1982.

Milovanović M, Osnovno školstvo Niša i okoline u XIX i početkom XX veka, Niš, 1975.

Mirković L, Starohrišćanska grobnica u Nišu, Glasnik SAN, U12,1952.

Mirković L, Starohrišćanska grobnica u Nišu, Starinar U-U1, 1954-1955.

Mirčetić D, Niški koncentracioni logor i streljanja na Bubnju, Leskovački zbornik, HTT, 1972.

Mišković J, Geografsko-istorijske slike iz kraljevine Srbije, Godišnjica Nikole Čupića, Bgd. 13,1904.

Moravski arheološki glasnik, januar, februar i mart 1936, vlasnik i urednik A. Oršić-Slavetić, Narodni muzej Niš.

Nenadović A, Medijana i Niš u antičko doba, Narodni muzej Niš,
1958.

Nenadović A, Raniji rimski nalazi u Nišu i njegovoj bližoj i daljoj okolini, Limes u Jugoslaviji, I, Bgd. 1961.

Nenadović S-Pavić M, Zaštita ranohrišćanske grobnice sa fre-skama u Nišu, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. 1,1956.

Nestorović B, Pregled spomenika arhitekture u Srbiji HTH veka, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. X, 1974.

Nestorović S, Pod Hisarom, Bgd. 1972.

Oršić-Slavetić A, Praistorijska nalazišta u okolini Niša, Starinar, Bgd. III, 1935-1936.

Pavlović D-Živanić A, Čegar i Ćele kula, Niš 1938. Peleh M, Pravoslavni manastiri eparhije niške, Niš 1941.

Petković V, Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, Bgd. 1950.

Petković R, Prva muška gimnazija, Niš 1972.

Petrović B, Graditeljsko nasleće i podsticaj, Bgd. 1987.

Petrović Nevenka, Zaštita nekih ranohrišćanskih grobnica u Nišu, Jugoslovenski zbornik zaštite spomenika kulture, Bgd. X, 1959.

Petrović P, Medijana, Narodni muzej Niš, 1966.

Petrović P, Niš u antičko doba, Niš, 1976.

Petrović S, Lamartinovo putovanje kroz Srbiju 1933, Srpski knji-ževni glasnik XXX, 1913.

Ranković Ž, Kamenički boj, Niš, 1927.

Riznić M, Dopis iz Kamenice, Starinar, Bgd. U1g, 1889.

Savić M, Naša industrija i zanati-prošlost i budućnost, Sar, 3, 1923.

Spomenica proslave šezdesete godišnjice oslobođenja Niša i osvećenja spomenika 28. juna 1937, Odbor za podizanje spomenika oslobodiocima Niša, Niš, 1938.

Spomenica šezdesete godišnjice oslobođenja Niša od Turaka, Niš, 1937.

Spomenici Niša, Narodni muzej, Niš, 1979.

Stamenković Đ, Bubanj, Narodni muzej, Niš, 1963.

Stojanović Lj, Stari srpski zapisi i natpisi, Bgd. 1,1981, II, 1983.

Stoj ković B, Istorij a srpskog pozorišta od srednjeg veka do moder-nog doba, Muzej pozorišne umetnosti SR Srbije, Bgd. 1979.

Ćorović V, Žitije Simeona Nemanje od Stevana Prvovenčanog, Svetosavski zbornik, knj. 2, Izvori SKA, Bgd. 1939.

Ćirić J, Iščezli urbani sadržaji Niša, Niški zbornik 4,1977.

Škalamera Ž, Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914, Zbornik za likovne umetnosti, Novi Sad, 3,1967.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License