Bogat Grad

BOGAT GRAD
…To je veoma lep i bogat grad. U njemu ima mnogo mesa, ribe, meda i mleka, čije su cene veoma niske. Ima mnogo voćaka. Leži na obali Morave (Nišave - prim. pr.). koja izvire iz srpskih planina. Tu na reci Moravi ima veliki i lep most preko kojega se ulazi i izlazi iz grada. Niš pripada Makedoniji. Od Niša do Atrui (Pirot) ima 40 milja na istok, ili jedan dan hoda…
(G. Škrivanić: "Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama", "Monumenta cartographica Jugoslaviae", Srednjkovekovne karte, Beograd, knj. II, str 16.)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License