Bolnica Za Dusevne Bolesti Velikani

BOLNICA ZA DUŠEVNE BOLESTI

Odužena izgradnja. Otužan početak.
Bolnice za duševne bolesti u Gornjoj Toponici!
Na prostoru od osamdeset hektara.
Koje kraljica Natalija prodade srpskoj državi 1911.(45)
Onoj kojom vlada!
Za 100000 dinara.
Aa se gradnja započne 1923.
Pod rukovodstvom dr Dragoljuba Popovića.
Zaslužnog niškog lekara.
Ar Jovan Klicov postaje prvi upravnik 3. aprila 1926.
A već 9. juna 1926. prvi "bolesnik". Princ Đorđe Karađorđević!(45)
Bože blagi, da li je sve to za njega građeno!
Uz naum i želju da životni vek provede.
Prilike ne dozvoljavaju.
Ulaskom Nemaca 1941. izlazi iz zatočeništva.
Sa onim rečima čuvenim:
"Zar je potrebno da ceo moj narod izgubi slobodu da bih je ja dobio. I ko mi nudi slobodu? Onaj koji je porobio čitav moj narod".(128)
Tek 1. maja 1927. početak! Onaj zvanični.
"Iz Bolnice za duševne bolesti u Beogradu transportovano je do železničke stanice u Toponici 120 bolesnika. Kolima bolnice u Toponici, sa volovskom zapregom, prevezeni su sa stanice do bolnice iscrpljeni bolesnici i invalidi, dok su ostali u grupi propešačili udaljenost od oko pet kilometara do svog novog utočišta".
U minulim vremenima rade lekari od ugleda (dr J. Siljanović, dr J. Zotović, dr I. Barbot i drugi). I dr Uroš Jekić. Psihijatar i humanista.
("…u ovoj sredini veoma poznat i veoma cenjen").
I neki drugi.
Vremenom doživljava promene.
Bolnica za duševne bolesti.
Za šesdeset devet godina rada.
Menja naziv.
U Specijalna psihijatrijska bolnica.
Ojačava kadar.
U 1995. ima 586 radnika.
Humanizuje prostor.
Uvodi savremene metode.
Za dobro psihijatrijskih bolesnika.
Onih 1329. u 1993.
I potom više.

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License