Brojno Stanje I Spiskovi Cetnickih Odreda

PRILOZI

BROJNO STANjE I SPISKOVI ČETNIČKIH ODREDA

Brojno stanje četničkih odreda, a naročito broj četnika u njima, često se menjao, pa ga je teško utvrditi. Kosta Pećanac, proglasivši se za komandanta svih četničkih odreda, tvrdio je da raspolaže sa 80 odreda i oko 15.000 četnika. Kosta Pećanac je izdao oko stotinu voj-vodskih dekreta, što bi značilo da je bilo toliko i odreda. Mećutim, mnogi su proglašavani za vojvode, a da odrede uopšte nisu imali. Vojvodski dekret sa potpisom Koste Pećanca za mnoge je bio samo počasni čin. Brojno stanje ljudstva u odredima često se menjalo, jer su mnogi četnici koji su stupili u odrede radi borbe protiv neprijatelja, shvativši da Pećanac stupa u otvorenu saradnju sa okupatorom, napuštali odrede. Osipanje odreda je bilo naročito primetno posle neke neuspele četničke potere i borbe sa partizanima, kada su odredi bili potučeni.

Ipak, jedan broj je ostajao, a naročito kada su odredi i četnici u njima, počeli da primaju plate i dnevnice. Prema platnim spiskovima, početkom 1942. godine bio je 41 četnički odred sa oko 4000 četnika, ali je i taj broj u toku 1942. godine smanjivan.
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License