Dom Zdravlja Velikani

DOM ZDRAVLJA
Velika kuća zdravlja.
Uzor mnogima.
U svemu.
Šest miliona usluga godišnje.
Žiteljima Niša.
Pruži 1286 radnika.(62)
U "beloj lepotici" od 4. novembra 1985.(76)
Ukrasu grada.
A prošlost?
Ona prastara.
I mučna.
I nedovoljno znana.
Nijednog civilnog lekara.
Pri osloboćenju Niša od Turaka.
A onda pristižu.
Najpre oni strani.
Prvi okružni dr Antonije Zajiček 1880.
Prvi sreski dr Lajb Šnekendorf 1882.
Prvi opštinski dr Mihajlo Češčinski (1884.)
I vremenom.
Brojni drugi (dr [[[Milan Moravac, dr Dimitrije Milićević, dr Stevan Atanasijević, dr Mladen Grujić, dr Mita Milićević, dr Jovan Bogdanović, dr Đura Gavrić).
I dr Mihajlo Petrović kao honorarni.
Vredni pomena.
I uvažavanja.
I one zdravstvene ustanove.
Različitih naziva.
I slične namene.
Što Domu zdravlja predhode.
Za decu.
I odrasle.
Školska poliklinika od 1927.
I ti lekari (dr Borivoje Beraha, dr Dragomir Dikić, dr Leposava Levović, dr Zagorka Radonjić, dr Nadežda Ilić, dr Milan Sokolović).
I dr Desanka Ristić "jedan od primera koji dostojanstvo lekarske prosresije dižu na najviši nivo".
Ambulanta za kožne bolesti od 1920.(34)
I dr Aleksandar Dimitrijević. Praktični lekar. I oni eksperimenti na životinjama. Što nišku medicinsku nauku rese.
Antituberkulozni dispanzer od 1937.
Sa osnivačem dr Lukom Smiljanićem.
I dr Bogoljubom Maksimovićem.
Velikim lekarom. Bratom velike srpske pesnikinje Desanke Maksimović.(32)
I neke druge.( 150)
U tim prastarim vremenima.
Grada ovoga.
Što u naslaganim sećanjima žive.

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License