Dom Zdravlja Velikani

DOM ZDRAVLJA
Velika kuća zdravlja.
Uzor mnogima.
U svemu.
Šest miliona usluga godišnje.
Žiteljima Niša.
Pruži 1286 radnika.(62)
U "beloj lepotici" od 4. novembra 1985.(76)
Ukrasu grada.
A prošlost?
Ona prastara.
I mučna.
I nedovoljno znana.
Nijednog civilnog lekara.
Pri osloboćenju Niša od Turaka.
A onda pristižu.
Najpre oni strani.
Prvi okružni dr Antonije Zajiček 1880.
Prvi sreski dr Lajb Šnekendorf 1882.
Prvi opštinski dr Mihajlo Češčinski (1884.)
I vremenom.
Brojni drugi (dr [[[Milan Moravac, dr Dimitrije Milićević, dr Stevan Atanasijević, dr Mladen Grujić, dr Mita Milićević, dr Jovan Bogdanović, dr Đura Gavrić).
I dr Mihajlo Petrović kao honorarni.
Vredni pomena.
I uvažavanja.
I one zdravstvene ustanove.
Različitih naziva.
I slične namene.
Što Domu zdravlja predhode.
Za decu.
I odrasle.
Školska poliklinika od 1927.
I ti lekari (dr Borivoje Beraha, dr Dragomir Dikić, dr Leposava Levović, dr Zagorka Radonjić, dr Nadežda Ilić, dr Milan Sokolović).
I dr Desanka Ristić "jedan od primera koji dostojanstvo lekarske prosresije dižu na najviši nivo".
Ambulanta za kožne bolesti od 1920.(34)
I dr Aleksandar Dimitrijević. Praktični lekar. I oni eksperimenti na životinjama. Što nišku medicinsku nauku rese.
Antituberkulozni dispanzer od 1937.
Sa osnivačem dr Lukom Smiljanićem.
I dr Bogoljubom Maksimovićem.
Velikim lekarom. Bratom velike srpske pesnikinje Desanke Maksimović.(32)
I neke druge.( 150)
U tim prastarim vremenima.
Grada ovoga.
Što u naslaganim sećanjima žive.

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.