Donja Vrezina

Zapisi iz nauke
priprema: dr Jovan Ćirić
Narodne novine
DONjA VREŽINA

Atar Donje Vrežine kao i atari susednih sela, bili su naseljeni još u preistoriji. Preistorijski nalazi u Donjoj Vrežini otkriveni su u potesu zvanom Čardak i na tersnu istočno od manastira i česme. U selu su otkriveni i antički nalazi. Na srednjevekovnu naseljenost D. Vrežine ukazuje turski popis 1498. godine, kad je D. Vrežina, evidentirana pod ovim nazivom, imala 32 kuće, 8 neoženjenih 5 udovičkih kuća, 2 muslimanske kuće i dažbine u iznosu 5332 aspre. Pripadala je kao spahiluk Hizir-agi iz Pirota, a jednu vodenicu s dva kamena držao je u svom vlasništvu vakuf pokojnog Sulejman-paše iz Niša. Među delimično popaljenim selima u vezi s niškom bunom 1841. godine pominje se i D. Vrežina. Oslobođenje od Turaka D. Vrežina je dočekala kao manje selo s četrdesetak domova. Posle oslobođenja, zahvaljujući pogodnom položaju, dobroj zemlji i blizini Niša, počela je relativno brzo da se obnavlja i razvija. Najintenzivniji razvoj ostvarila je posle drugog svetskog rata, kada je 1960/70 postala prigradsko naselje Niša, a potom (tokom osme decenije) i integralni deo Niša.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.