Donja Vrezina

Zapisi iz nauke
priprema: dr Jovan Ćirić
Narodne novine
DONjA VREŽINA

Atar Donje Vrežine kao i atari susednih sela, bili su naseljeni još u preistoriji. Preistorijski nalazi u Donjoj Vrežini otkriveni su u potesu zvanom Čardak i na tersnu istočno od manastira i česme. U selu su otkriveni i antički nalazi. Na srednjevekovnu naseljenost D. Vrežine ukazuje turski popis 1498. godine, kad je D. Vrežina, evidentirana pod ovim nazivom, imala 32 kuće, 8 neoženjenih 5 udovičkih kuća, 2 muslimanske kuće i dažbine u iznosu 5332 aspre. Pripadala je kao spahiluk Hizir-agi iz Pirota, a jednu vodenicu s dva kamena držao je u svom vlasništvu vakuf pokojnog Sulejman-paše iz Niša. Među delimično popaljenim selima u vezi s niškom bunom 1841. godine pominje se i D. Vrežina. Oslobođenje od Turaka D. Vrežina je dočekala kao manje selo s četrdesetak domova. Posle oslobođenja, zahvaljujući pogodnom položaju, dobroj zemlji i blizini Niša, počela je relativno brzo da se obnavlja i razvija. Najintenzivniji razvoj ostvarila je posle drugog svetskog rata, kada je 1960/70 postala prigradsko naselje Niša, a potom (tokom osme decenije) i integralni deo Niša.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License