Dorde Pop Manic

Đorđe Pop-Manić

Đorđe Pop-Manić
Đorđe Pop-Manić

Đorđe Pop-Manić rođen je 1833 g. i umro 6 decembra 1889 g. u Nišu gde je i sahranjen.

On je od svoje rane mladosti bio intimai saradnik Kola Rašića u pripremama, koje su prethodile oslobođenju. Kao trgovac i zanatlija pamuklijama, jorganima i gajtanom, on je odlazeći na panađure sa robom u stvari išao da dolazi u bližu vezu sa ljudima za naše nacionalne stvari. On je nacionalnoj stvari žrtvovao skoro sav svoj imetak.

Posle smrti Đorđa Pop-Manića, njegov sin Kosta, profesor - u jednoj knjizi posvećenoj uspomeni svoga oca, opisao je njegova nastojanja oko oslobođenja Niša i ovih krajeva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License