Engleski Oficiri U Stabu Koste Pecanca 1941

ENGLESKI OFICIRI U ŠTABU KOSTE PEĆANCA 1941.

Posle kapitulacije Grčke, Nemci su tamo zarobili veći deo engleskih vojnika, pa su ih vozom transportozali za Nemačku. Iz jednog transporta na rejonu Grdeličke klisure iz voza su pobegli kapetani Ronald Cons (Ronald Haughton Jones) i Lorens Kristi (Lawrence Christie) i, posle neuspelog pokušaja da preko Bugarske pobegnu za Tursku, vratili se ponovo u Srbiju. O svojoj avanturi, ostavio je podatke kapetan Kristi.19 Po povratku iz Bugarske dva engleska oficira su se razdvojila. Kristi, oboleo, nije mogao da ide dalje, pa su ga prihvatili meštani sela Guberevac, kod Leskovca. Skrivali su ga, hranili i lečili dok se oporavio. Potom, kako je čuo da se na planini Sokolovici nalazi četnička ustanička vojska uputio se tamo. Drugi oficir Džons skrivao se u nekom drugom selu, kod nekog seljaka Radovana (kasnije su ga u krajevima kuda se kretao zvali Radovan).

I Džons je saznao za ustanike i došao na Sokolovicu, pa su se krajem jula dva ratna druga, engleski kapetani, našli u štabu Koste Pećanca na Sokolovici i bili svedoci svih kasnijih zbivanja i Pećančeve izdaje. Kapetan Džons je prvi napustio štab Koste Pećanca i pošao da traži drugog voću četnika, Dražu Mihailovića, pa mu se kasnije gubi svaki trag. Lorenc prelazi u štab vojvode rasinskog, Dragutina Keserovića, koji još nije odustao od borbe protiv nemačkog okupatora. Lorenc je zajedno sa Keserovićevim odredom i partizanskim jedinicama učestvovao u napadu na Kruševac 22. se-ptembra 1941. godine. U mećuvremenu i Keserović odustaje od borbe protiv Nemaca, pa Lorenc odlazi u štab Draže Mihailovića, kojeg je našao na planini Goliji. U Dražinom štabu saznaje da je zvanični engleski delegat, major Hadson, odstranjen iz Dražinog štaba i da se praktično nalazio izolovan u nekoj vrsti zarobljeništva. Razočaran držanjem Draže Mihailovića, napušta njegov štab i vraća se ka Kopaoniku u nameri da ponovo doće kod Keserovića i ubedi ga da nastavi borbu protiv okupatora. U povratku hvataju ga četnici Mašana Đurovića i predaju Nemcima, tako da je kraj rata ipak proveo u nemačkom zarobljeništvu.20
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License