Gavrilo Vidojkovic

Gavrilo Vidojković čika Gače

Gavrilo Vidojković
Gavrilo Vidojković

Željan usavršavanja u svom zanatu Gavrilo je ostavio svoje mesto rođenja, Niš, u sedamnaestoj godini. Sa još mnogo svojih vršnjaka prešao je granicu kod Supovca u vremenu kad je bio slobodan prelaz (o „blagom petku", prvom posle Uskrsa).

Objava rata Turcima zatekla ga je u Beogradu, kao ćurčiskog pomoćnika. Ne časeći prijavio se za dobrovoljca. Borio se na položaju kod Đunisa i bio svedok pogibije pukovnika Rajevskog, koji je sa svojim odredom učestvovao u sastavu vojske generala Černajeva, a koji je inače Junak Tolstojeve „Ane Karenjine"…

Po završenom ratu i oslobođenju Niša, za koje se zalagao hrabro se boreći, Gavrilo je stekao svoju radnju i zauzeo vidno mesto u redovima niških čaršilija. Ali je i sam privredno posrnuo kad i dve trećine niške čaršije, posle 1885 godine. Posle je ušao u opštinsku službu i sada živi kao skromni penzioner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License