Hram Sv Pantalejmona

HRAM SV. PANTALEJMONA
…I poče zidati hram Prečiste u Ibru, na reci po imenu Studenici. I dok je sve ovo radio, uvek i neprestano slaše molbe Gospodu i Bogu i Spasu našemu Isusu Hristu i prečistoj Materi njegovoj i, štaviše, ugodnicima njegovim svetim slaše darove, počev od velike crkve gospodnje u Jerusalimu i Svetoga Jovana Preteče, i u Rimu crkvi svetih i sveslavnih vrhovnih apostola Petra i Pavla i Svetoga Teodosija u pustinji, i svetoga arhijereja i svetitelja Nikolaja i čudotvorca u Velikom Baru i preslavne i uvek deve Bogorodice u Evergetidi u Konstantinovu gradu, i svetoga arhistratiga Mihaila u gradu zvanom Skoplju, kojemu i hram podiže u mestu tom, i svetoga velikog mučenika Hristova Dimitrija u gradu solunskom, i svetoga i velikog mučenika Pantelejmona u gradu Nišu, i kojemu i hram sazida tu. (Pogl. VII)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License