Huni Osvajaju Naisus

HUNI OSVAJAJU NAISUS
…Skiti (Huni) opsedali su Nais. Ovaj ilirski grad leži na reci Dunavu.* Kažu da mu je osnivač Konstantin koji je i na mestu Vizantijona sagradio grad nazvavši ga svojim imenom. Želeći da ga kao mnogoljudan, a inače i utvrđen grad, zazsmu, varvari počnu napadati svim sredstvima. Pošto se branioci grada nisu usuđivali da iziđu u otvorenu borbu, premostiše (Huni) reku na južnoj strani, kojom i protiče kraj grada, da bi je vojska lako mogla preći. Privukoše i sprave gradskom bedemu, i to najpre grede na točkovima da bi osigurali njihovo (tj. sprava) dovlačenje. Vojnici koji su stajali na njima gađali su strelama posadu koja se branila sa kruništa bedema, dok su na krajevima greda stajali ljudi i nogama gurali točkove i po potrebi ih upravljali da bi se kroz otvore, napravljene na pokrivaču, cilj mogao tačno nanišaniti. I da bi bor-ba za ljude na gredi bila bezopasna, pokrivali su ih pleterima, stavljajući ozgo sirove i obične kože kao zaštitu od različitih pogodaka kao i vatronosnih pred-meta koji bi se na njih mogli hitati. Kad su na taj način protiv grada podigli mnogo sprava, dovukoše i takozvane ovnove da bi branioci zidina pred mnogo-strukim napadima popustili i uzmakli. A i ova sprava (ovan) jako je velika. Greda od međusobno pričvršćenih komada, obešena na opuštenim lancima, zaštićena kožama i pokrivačima, na način kako je rečeno radi bezbednosti onih koji njome rukuju. Nju su, naime, sa zadnjeg kraja silom vukli momci pomoću kratkih uzica u pravcu suprotnom od predmeta koji prima udar i on-da su je puštali, tako da se od žestine udara rušio čitav pogođeni deo zida. Dok se vršilo privlačenje sprava tvrđavi, branioci zidova su bacili ogromno, za tu svrhu već pripremljeno, kamenje, i nešto su im, istina, ljudtsva pobili, ali mnoštvu sprava nisu mogli odoleti. Štaviše, oni (Huni) dovukoše i lestvice tako da je grad, nešto zbog ovnovima provaljenog zida a nešto zbog toga što su branioci zidina bili savladani od mnoštva sprava, bi osvojen, pošto su varvari unutra propušteni kroz udarom ovna razvaljeni deo zida, a pored toga i preko lestvica, koje su bili privukli tamo gde im zid još nije bio pao.

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License