I Zauzesmo Nis

I ZAUZESMO NIŠ

U Brusi, zilhidže 778 (1377)

Znaj da podanici opakoga Lazara po reči koja kaže: "demon mrmlja u srdcu smrtnika" - bijahu ostavili pravi put privrženosti i pokornosti, put vernosti i točne poslušnosti, prestupajući pogodbe, koje su pre s njima učinjene i prezirući neprijateljskim postupcima vlast moji namestnika bez obzira na pravedne opomene, koje sam se ja postarao da im pošljem. Sa svoje strane ja im-ah veru u zaštitu svevišnjaga, igova proroka i igova četiri izbranika, pa priziva-jući ih sebi u pomoći, stavih se pred jednu vojsku pravoveraca da iziđem na boj ovom neverniku neprijatelju. Povedoh sa sobom miloga sina Bajazita s mnogom pratnjom vezira i uleme; pa pošto pređoh morsku uzinu na Galipolju, uđoh u zemlju ovi nevaljalaca, s vojskom, koja u svom hodu priličaše brzim strujama reke valovite ili talasima, koje valja more bez bregova, s vojskom, koje koplja i sablje pomračavahu svojim bleskom ognjene munje.

U prvi mah, neprijatelj ne smejući se u boj upuštati, povuče se u svoja tvrda mesta i na strmenite vrhove gorske i tu kao strašljivac koji se krije u kutove, stajaše poćulen ne pokazujući se živ. Za to vreme moji junački vojnici paljahu i arahu zemlju odnoseći nebrojeni plen. Za tim se krenemo put Smedereva. Preda mnom iđaše moja prednja vojska te obsednem grad Niš, tvrdo mesto, koje priličaše zmaju nakostrešenom, jedovitim bodljama. Da ćemo ga osvojiti bijaše nam obećano rečju u koranu, gde se kaže: "bog deli pobede, i čas slave i dobroga glasa približuje se muslomanima."

I doista, posle naprezanja ponavljani bez odmora za 25 dana, lepa neve-sta pobede otkrije nam najposle svoje čarobno lice; oborimo bedeme gradu po reči, koja govori: "poniženo bi ono što bijaše uzvišeno," i zausmeo Niš pod svoju vlast. Posle toga krenemo se natrag doma, mi i naša pobedonosna voj-ska, koja gotovo bijaše nedarnuta i pretvorena plenom.
No u ovom povratku Laz-oglu zaprosi od nas milost i ponudi se da prigne glavu pod jaram našeg gospodarsta, plaćajući nam danak i priznajući nas za svoga gospodara. Uzimajući na um reč, koja uči da "bog prašta prošle pogreške", mi predamo zaboravu njegove zablude i opravimo mu jedno aman-name (oprosnu povelju) ukrašeno našim sjajnim imenom, i kojim se obećamo da ćemo se uzdržavati od svakog napadanja na iga, dokle god on sam ostane u poslušnosti i vernosti sprama naše osobe.
I učinivši ovaj ugovor, mi prispesmo doma (u Brusu), i tu raspustismo našu vojsku. Tako vam sve ovo objavljujemo po plemenitom vitezu Ajdin-begu, našem povereniku, kome i vi možete po potrebi javiti sve što biste želeli da dođe nama na znanje.

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License