Istorija Grada Nisa
naissiana%20%2818%29.jpg

MILOVAN RISTIĆ
direktor Muške učiteljske škole u Jagodini

ISTORIJA GRADA NIŠA

Izabrana na konkursu Odbora za podizanje spomenika oslobodiocima

Uvod u delo

Niš u starom veku.

Niš u srednjem veku.

Niš u novom veku.

Niš u XIX veku. Borba za oslobođenje.

Niš za vreme svetskog rata

Niš nao središte života i rada u Oblasti.

DODATAK ISTORIJI NIŠA

Pogovor delu

Primedba
Omaškom pri prelomu izostalo je naknadmo dopisaio, po primedbama žiria naredno poglavlje Istorije Niša, a zbog izmene rasporeda i proširenja obima spomenice, Predgovor g. Ristića objavljuje se kao P o g o v o r.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License