Izvori

IZVORI

1. Arhiv Vojno istorijski institut - Beograd. Nedićeva arhiva (NDA), kutija 33, fascikla 14, red. br. 23 i 44.

2. Kao napred.

3. Kao napred.

4. Petrović Milivoje, Ustanak na jugu Srbije (Toplički ustanak), Nolit - Prosveta, 1961. Beograd.

5. Kao napred.

6. Feljton, "Peta kolona u Jugoslaviji", Politika, 1972. (Predsednik Četničkog udruženja do 1931. godine bio Ilija Trifunović-Birčanin).
7. Kao napred.

8. Kao napred; Izvod iz izjave Petra Jankovića, iz Medveđe o saslušanju Vere Pešić pred četničkim prekim sudom - Gorskog štaba 110, obavljeno od 5. do 15. septembra 1943. na Kopaoniku, pri čemu je Janković kao član štaba prisustvovao saslušanju.

9. Kao napred.

10. Kao napred, novac je trebalo da stigne preko firme "Roks", vlasništvo braće Roš iz Beograda.

11. Ovih ovlašćenja, na koja se K. Pećanac poziva nema u arhivama.

12. Arhiv Vojno istorijskog instituta - Beograd. NDA, k. 20, f. 2, dok. 15; Fond komisije za ratne zločine dok. br. 12577 - dosije Kosta Pećanac.

13. Veljko Popović, memoarska graća "Kroz mrak u zoru", "Sava Mišić",3emun, 1980.

14. Marjanović Borivoje, "Ravna Gora", izdanje "A - Š delo", Beograd,
1992.

15. "Politika" - feljton "Saslušanje Milana Nedića pred organima OZNE", 10. oktobar 1993.

16. Kao napred.

17. Arhiv Vojno istorijskog instituta- Beograd. NDA k. 33, f. 19, dok. 7.

18. Kao napred.

19. Lorens Kristi, "Iregular Adventure", London, 1946. - preneto po J. Marjanović, "Draža Mihailović izmeću Britanaca i Nemaca", Prosveta, Beograd,1979.str. 229 - 231.

20. Kao napred.

21. Marić M. "Kralj i Vlada u emigraciji", Epoha, Zagreb, 1996. str. 229
-230.

22. Kao napred; Saslušanje Vere Pešić (kao pod 8).

23. Grupa autora "Niš u vihoru oslobodilačkog rata", IP "Dnevnik", Novi Sad, 1968.; snimak sa osnivanja četničkog odreda u selu Rača (prilog: fotografije (27).

61. Rade Drainac, n.d.

62. Fotokopija izveštaja pet četničkih odreda koji su zaposeli V. Planu (Jastrebac).

63. Fotokopija optužbi Koste Pećanca, protiv vojvode popa Mike zbog pljačke.

64. Raičević Stevan, potpukovnik, pilot na Solunskom frontu -školovao se u Francuskoj, roćen je 1878. u Retkoceru (Jablanica), kasnije pristupio NOP-u.

65. Fotokopija optužbi protiv vojvode Jove Škare od 14. aprila 1942. (fotokopija u prilogu), Milovanović M. "Draža Mihailović" str. 429.

66. Izveštaji policijskih ispostava iz Žitkovca, Arilja, Šapca, Ravnice, Požarevca, Vrnjačke Banje od 13. februara, 14. februara, 21. juna, 25. januara, 15. novembra o pljački i zločinima četnika Koste Pećanca, upućeni nadležnim policijskim komandama.

67. Izveštaj o pljački vojvode vrnjačkog, kao napred.

68. Kao napred.

69. Kao napred.

70. Pljačka vojvode mačvanskog Omiljena Milića vagona sa namirnicama na pruzi Obrenovac - Beograd.

71. Fotokopija izveštaja pripadnika SDS o pljački vojvode korvinskog Vučka Pantića, upućen nemačkim vlastima.

72. Milanović M. Ravna Gora, "Pegaz" Beograd, 1991, str. 195-6.

73. Kao napred.

74. Kao napred.

75. Grupa autora "Niš u vihoru…", n.d.

76. IAN, dosije Koste Pećanca.

77. Fotokopija pisma načelnika štaba iz Niša upućeno Kosti Pećancu, u prilogu.

78. Fotokopija u prilogu.

79. Fotokopija u prilogu.

80. Kao napred.

81. Dosije Kosta Pećanac, SUP Niš (fotokopija pisma u prilogu).

82. Kao napred, teritorijalna podela rasporeda četničkih odreda sa šiframa odreda (fotokopija u prilogu).

83. Dosije SUP - Kosta Pećanac.

84. Kozić Milorad; Feljton, Nož u leća revoluciji, N. novine.

85. Kao napred; Milorad Kozić, Feljton, Nož u leđa revoluciji, N. novine, juli 1985.

86. Kao napred; N. Feljton.

87. Kao napred; N. Feljton.

88. Kao napred; N. Feljton.

89. Kao napred; N. Feljton.

90. Prepis pisma Pećanca upućeno Milanu Nediću 8. februara 1943.

91. Saslušanje Vojina Andrića, IAN dosije Kosta Pećanac.

Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License