Jovan Cvetkovic

Jovan Cvetković

Jovan Cvetković
Jovan Cvetković

pešadiski potpukovnik u penziji

Jedan od najstarijih oficira naše aktivne vojske u Svetskom ratu i koji je kao komandant puka izlažući se sigurnoj opasnosti 1915 godine, prednjačeći svojim vojnicima potisnuo neprijateljske odrede sa položaja više Leskovca i na taj način osigurao otstupanje naše vojske od Niša, počeo je svoju vojničku karijeru u oslobodilačkom ratu 1876 godine.

Rođen 1859 godine u Dadinci, sreza vlasotinačkog, on je kao dobrovoljac stupio u vojsku, krišom prešavši granicu. Za pokazanu hrabrost unapređen je u čin narednika i bio teško ranjen. Za vreme drugog srpsko-turskog rata, 1877/8 kao potporučnik bio je sa dodeljenim odredom u brigadi koja je operisala prema Nišu i bio na položaju, Viniku. Među prvima ušao je u tvrđavu nišku, gde je primio od turske vojske oružje.
U balkanskom ratu učestvovao je kao komandant trećeg puka i sa istim pukom uzeo učešće i u svetskom ratu, pa i na Jovan Cvetković Solunskom frontu. Kroz sve ove ratove pokazao se kao hrabar oficir i dobar komandant, pa je za pokazanu hrabrost i isticanje u komandovanju bio počastvovan mnogim odlikovanjima. Pokojni Jovan Cvetković bio je jedan od malog broja ratnika koji je iz sva četiri rata imao odlikovanja.

Po demobilizaciji on se kao penzioner nastanio u Nišu, gde je i pre rata proveo najveći broj godina svog službovanja. Umro je 12 aprila 1935 godine i sahranjen sa svima počastima hrabrog ratnika i uvaženog građanina.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License