Jovan Dulizibaric

Jovan Đulizibarić

Rođen 26 XI 1837 god. umro je i sahranjen u Nišu 22 III 1904 godine.

Zajedno sa Nikolom Rašićem i ostalima, kao i sa svojim zetom Mihajlom Božidarcem uzimao je aktivno učešće u svim pripremama i akcijama koje su vođene s namerom da se što pre ugleda sloboda. Jovan je imao za dužnost da često preko Morave prenosi poverljive izveštaje o kretanju turske vojske u Nišu. Jednom prilikom od Turaka jeJgsrimećen i u malo nije platio glavom, baš na istom mestu gde je poginuo njegov ded Janko u borbi sa Turcima 1809 g.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License