Jovan Dulizibaric

Jovan Đulizibarić

Rođen 26 XI 1837 god. umro je i sahranjen u Nišu 22 III 1904 godine.

Zajedno sa Nikolom Rašićem i ostalima, kao i sa svojim zetom Mihajlom Božidarcem uzimao je aktivno učešće u svim pripremama i akcijama koje su vođene s namerom da se što pre ugleda sloboda. Jovan je imao za dužnost da često preko Morave prenosi poverljive izveštaje o kretanju turske vojske u Nišu. Jednom prilikom od Turaka jeJgsrimećen i u malo nije platio glavom, baš na istom mestu gde je poginuo njegov ded Janko u borbi sa Turcima 1809 g.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.