Jovan Kinam

1147. JOVAN KINAM

J. KINAM (oko 1143-1203), vizantijski istoričar XII veka. Radio je u svoj-stvu sekretara u carskoj administraciji. Rođen je, kako sam navodi u svojoj "Istoriji", posle smrti Jovana II Komnena, 1143. godine. Od svoje rane mladosti pratio je cara Manojla u ratnim pohodima. Prisustvovao je pojedinim borbama: kod Zemuna, 1165, i drugim. Kasnije će biti blizu Andronika I, a angažovan je i u vreme vladavine dinastije Anđela. Njegova "Istorija" odnosi se na razdoblje dva vizantijska cara: Jovana II (1118-1143) i Manojla I Komnina (1143-1180)… Po-red korišćenja arhivske građe i kazivanja savremenika događaja, Kinam je i sam učestvovao u pojedinim zbivanjima, budući da je bio u pratnji Manojla I u po-hodima po Evropi i Aziji. U svojoj "Istoriji", Kinam zapisuje i važne podatke o Srbima.
Jovan Kinam je jedno vreme boravio i u Nišu, i zapazio njegovu stratešku prednost i važnost u složenim političkim prilikama svoga doba. Piše o Nišu, za vreme Drugog krstaškog pohoda (1147), kada mnogobrojna nemačka vojska sa i Konradom III (sa njim češki i poljski kraljevi Vladislav i Boleslav) prelazi Dunav

dolazi u Niš, kao i o potonjem dolasku francuskih krstaša (1150), sa kraljom Lujom VII. Tada je na čelu vizantijske uprave u Nišu bio poznati vojskovođa Mihajlo Vrana, koji ih s posebnom pažnjom dočekuje.. Međutim, za nas je, takođe, zanimljivo kada Jovan Kinam piše o pohodu Manojla I protiv pobunjenih Srba, čiji su župani stalno širili svoju vlast, odnosno kada se ovaj vizantijski car zadržava na ovim prostorima - susret sa srpskim županom Desom, u Nišu (1163), kao i kada Manojlo I odlučujuće doprinosi (1164) da se ruka mučenika Prokopija vrati u Niš (odneta, 1071).

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License