Jovan Radonic

RADONIĆ JOVAN (1873-1956), istoričar, profesor B eogradskog univerziteta, član SANU. Napisao više dela iz naše istorije i dopunio Istoriju Srba K. Jiričeka.
U Nišu boravi od dolaska srpske vlade jula 1914. do proleća 1915, gde je radio kao šef Glavne vojne cenzure. Pripadao je grupi intelektualaca koja je imala za zadatak da na, osnovu naučne graće, piše o srpskim krajevima pod Austro-Ugarskom. U Nišu će objaviti brošuru Srbi u Ugarskoj, a, na Pašićev zahtev, pripremiće i memorandum za skup u Bukureštu, gde će obrazlagati opravdanost pretenzija Srbije na Banat.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License