Kompletna Titula Osmanskog Sultana

Kompletna titula osmanskog sultana:

Vladar osmanske porodice, Sultan Sultana, Kan Kanova, Kalif (naslednik poslanika Muhammeda) i Senka Allahova na Zemlji, Sluga gradova Meke, Medine i Kudsa (Jerusalem), Padišah tri grada: Istambula, Jedrena (Andrinopolis) i Burse i grada Châm (Damask) i vilajeta Misira (Egipat), celog Azerbejdžana, Magreba (Maroko), Barkaha, Kairouana, Alepa, Iraka, Arabije i Ajima, Basre, El Hasa, Dilena, Rake, Mosula, Partije (Perzija), Dijarbakira, Kilikije i Vladar vilajeta (pokrajina): Erzurum, Sivasa, Adana, Karamana, Vana, Barbarije, Habesa (Abisinija), Tunisa, Tirabolosa (Tripolis), Kibrisa (Kipar), Rodosa, Candije (Krf), Moreje (Peloponez), Ak Deniza (Mramorno More), Kara Deniza (Crno More), Anatolije Rumelije (evropski deo Imperije), Bagdada, Kurdistana, Grčke, Turkestana, Tartarije, Čirkazije, Kabarda, Gorjestana, Kipsaka i zemlje Tartara, Kefa i susednih zemalja, samostalnog pašaluka Bosna, grada Beograda i vilajeta Serf (Srbija) sa svim gradovima i utvrdama, celog Arnaut vilajeta (Albanija) i Iflaka i Bogdanije (Rumunije).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License