Kosta St Pavlovic

Kosta St. Pavlović

Kosta Pavlović
Kosta Pavlović

biv. okružni načelnik

rođen 14 januara 1842 god, u Kragujevcu po završenom četvrtom razredu gimnazije stupio je u policisku službu sa zvanjem praktikanta i već 1867 g. postao je sekretar načelstva u Loznici, a početkom 1878 g. unapređen je i naimenovan prvo za upravnika varoši a zatim okružnog načelnika u Nišu.

Iako je Kosta Pavlović umro pre 39 g., kao još relativno mlad čovek i od tog doba vreme mnogo šta prekrilo zaboravom, njemu Niš mnogo duguje. On je energičnim zauzimanjem i sa retkom smišljenošću od Niša, turske kasabetesnih uli ca i naerenih čardaka, nepoštednim uklanjanjem i raščišćavanjem, stvorio temelje za modernizovanje i prelaz u moderan i lepo uređen grad.
Stari ljudi sećaju se i sada kako je bilo protesta i pretnji, ali sve to nije moglo uticati na Pavlovića, ono što je smetalo da se Niš uredi omrklo je, ali ne i osvanulo, pa išlo to na uštrb ma čijih interesa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.