Kosta St Pavlovic

Kosta St. Pavlović

Kosta Pavlović
Kosta Pavlović

biv. okružni načelnik

rođen 14 januara 1842 god, u Kragujevcu po završenom četvrtom razredu gimnazije stupio je u policisku službu sa zvanjem praktikanta i već 1867 g. postao je sekretar načelstva u Loznici, a početkom 1878 g. unapređen je i naimenovan prvo za upravnika varoši a zatim okružnog načelnika u Nišu.

Iako je Kosta Pavlović umro pre 39 g., kao još relativno mlad čovek i od tog doba vreme mnogo šta prekrilo zaboravom, njemu Niš mnogo duguje. On je energičnim zauzimanjem i sa retkom smišljenošću od Niša, turske kasabetesnih uli ca i naerenih čardaka, nepoštednim uklanjanjem i raščišćavanjem, stvorio temelje za modernizovanje i prelaz u moderan i lepo uređen grad.
Stari ljudi sećaju se i sada kako je bilo protesta i pretnji, ali sve to nije moglo uticati na Pavlovića, ono što je smetalo da se Niš uredi omrklo je, ali ne i osvanulo, pa išlo to na uštrb ma čijih interesa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License