Literatura

LITERATURA

Milivoje Perović, Toplički ustanak 1917. godine, Prosveta, Beograd,
1961.

Mihailo Marić, Kralj i vlada u emigraciji, Epoha, Zagreb, 1986.

Rade Drainac, Zapisnik - Crni dani u Toplici (citirano prema Milosavljević K., Soc. Misao, Beograd, 1999)

Veljko Popović, memoarska graća, Kroz mrak u Zoru, Sava Mišić, Zemun, 1980.

Slobodan Nestorović, Pod Hisarom, Grafika, Prokuplje, 1972.

Dragoljub Mirčetić, Svrljiška brda i vrh zeleni, Svrljig, 1984.

Jovan Zlatić, Stradalaštvo srpskog naroda u niškom ratnom okrugu.

Krstivoje Milosavljević, Na partizanskom frontu, Kultura, Beograd,
1980.

Milan Šijački, Balkanska Mata Hari, Čikago, 1976.

Ali Hadri, NOP na Kosovu, 41 - 45, Priština, 1965.

Borivoje Marjanović, "Ravna Gora", A - Š Delo, Beograd, 1992.

Peta kolona u Jugoslaviji, feljton, Politika, 1972.

Saslušanje Milana Nedića pred OZNOM, feljton, Politika, 10. oktobar 1993.

Lorens Kristi, "Irregular Adventure", London, 1946. (Preneto po J. Marjanoviću, n.d.).

Grupa autora, Niš u vihoru oslobodilačkog rata, Dnevnik, Novi Sad,
1968.
Stanislav Krakov, General Milan Nedić, "Srpska reč", Minhen, 1963.

M. Milanović, Ravna Gora, "Pegaz", Beograd, 1991.

Jovan Marjanović, Draža Mihailović izmeću Britanaca i Nemaca, Globus, Zagreb, 1979.

Dragoljub Petrović, Četnička organizacija Koste Pećanca u okupiranoj Srbiji do početka oktobra 1941. Vojno istorijski glasnik br. 2/1968.

Nenad Savić, napis, Neke pojedinosti o braći Roš, Politika, 1972.

Milorad Kozić, Nož u leđa revoluciji, feljton, Narodne novine, juli
1985.
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License