Manojlo Kaznjava Raskog Zupana Desu

MANOJLO KAŽNJAVA RAŠKOG ŽUPANA DESU
Kad stiže u grad Niš, dođe na misao da se tamo ulogori i uzgred poza-bavi stvarima u vezi sa Srbijom. Naime, kroz ovo mesto vodi put u obe zemlje -‡ peonsku i srpsku, ovuda je potrebno proći putujući u obe. Jer, Desa koji u to
vreme carevim dopuštenjem vladaše Srbijom, čim je bio zagospodario zemljom, pogazio je ugovor i ponovo prisvojio zemlju Dendru i, prenebregavajući vlast Romeja, uputio je poslanike Alamanima rešivši da otuda sebi ženu dovede i sve što je protivno volji Romeja, on je svakojako činio. Kad ga je car u to vreme bio pozvao da s njim zajedno vodi borbu protiv Peonaca, on (sc. Desa) se pokaza kao čovek nezgodan i uporan, i zanoseći se velikim nadama obećavao je dolazak odlažući ga iz dana u dan. Sa toga razloga car, stigavši u blizinu Niša, gde od dva puta jedan vodi u Srbiju, drugi prema Istru i Peoniji, postavi logor između ta dva puta. Shvativši da nad njim već visi opasnost, Desa pokrenu svoju vojsku i stiže u logor Romeja. Car ga blagonaklono primi i dade mu odgovarajuće počasti. Ali izgleda da nema goreg zla od razuzdanog jezika. Uvidevši naime, da mu se ništa strašno nije desilo zbog njegove prethodne nerazboritosti, Desa se osili i smišljaše kako će još više napakostiti Romejima nego ranije. Pa ipak, tu nameru čuvaše u tajnosti. I tako, kao što to obično biva, čovekoljubivo postupanje vrlo rđavim ljudima samo je podstrek za još veća ogrešenja. Naime, malo kasnije stigoše caru poslanici od peonskog naroda. I kada ga (sc. Desu) oni pri slučajnom susretu, kao što je običaj, upi-taše kako mu je, on otvoreno odgovori da mu je dobro i da je po zasluzi (sc. stekao) blagonaklonost njihovog kralja jasno ga nazivajući gospodarom. Saznavši to, car reši da ne čeka više i pozva ga na sud. Pa kad mu dokaza krivicu - naime, pred njim su već stajali tužioci i svedoci koji neverstvo čoveka obelodaniše -tada ga stavi u pritvor, ali ne bez ukazivanja počasti. Oko njegova šatora iskopa šanac i, prema logorskim propisima, tamo ga čuvaše, tako da je od tada to mesto nazivano Desinim jarkom - ovako običan narod, na svoj se način izražavajući zove šanac. Malo kasnije pozva ga u Vizant i naredi da se stavi u dvorski zatvor. Tako se ta stvar završila…

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.