Manojlo Kaznjava Raskog Zupana Desu

MANOJLO KAŽNJAVA RAŠKOG ŽUPANA DESU
Kad stiže u grad Niš, dođe na misao da se tamo ulogori i uzgred poza-bavi stvarima u vezi sa Srbijom. Naime, kroz ovo mesto vodi put u obe zemlje -‡ peonsku i srpsku, ovuda je potrebno proći putujući u obe. Jer, Desa koji u to
vreme carevim dopuštenjem vladaše Srbijom, čim je bio zagospodario zemljom, pogazio je ugovor i ponovo prisvojio zemlju Dendru i, prenebregavajući vlast Romeja, uputio je poslanike Alamanima rešivši da otuda sebi ženu dovede i sve što je protivno volji Romeja, on je svakojako činio. Kad ga je car u to vreme bio pozvao da s njim zajedno vodi borbu protiv Peonaca, on (sc. Desa) se pokaza kao čovek nezgodan i uporan, i zanoseći se velikim nadama obećavao je dolazak odlažući ga iz dana u dan. Sa toga razloga car, stigavši u blizinu Niša, gde od dva puta jedan vodi u Srbiju, drugi prema Istru i Peoniji, postavi logor između ta dva puta. Shvativši da nad njim već visi opasnost, Desa pokrenu svoju vojsku i stiže u logor Romeja. Car ga blagonaklono primi i dade mu odgovarajuće počasti. Ali izgleda da nema goreg zla od razuzdanog jezika. Uvidevši naime, da mu se ništa strašno nije desilo zbog njegove prethodne nerazboritosti, Desa se osili i smišljaše kako će još više napakostiti Romejima nego ranije. Pa ipak, tu nameru čuvaše u tajnosti. I tako, kao što to obično biva, čovekoljubivo postupanje vrlo rđavim ljudima samo je podstrek za još veća ogrešenja. Naime, malo kasnije stigoše caru poslanici od peonskog naroda. I kada ga (sc. Desu) oni pri slučajnom susretu, kao što je običaj, upi-taše kako mu je, on otvoreno odgovori da mu je dobro i da je po zasluzi (sc. stekao) blagonaklonost njihovog kralja jasno ga nazivajući gospodarom. Saznavši to, car reši da ne čeka više i pozva ga na sud. Pa kad mu dokaza krivicu - naime, pred njim su već stajali tužioci i svedoci koji neverstvo čoveka obelodaniše -tada ga stavi u pritvor, ali ne bez ukazivanja počasti. Oko njegova šatora iskopa šanac i, prema logorskim propisima, tamo ga čuvaše, tako da je od tada to mesto nazivano Desinim jarkom - ovako običan narod, na svoj se način izražavajući zove šanac. Malo kasnije pozva ga u Vizant i naredi da se stavi u dvorski zatvor. Tako se ta stvar završila…

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License