Manojlo Vraca Ruku Mucenika Prokopija U Nis

MANOJLO VRAĆA RUKU MUČENIKA PROKOPIJA U NIŠ
… Car posla u Sirmijum znatniju vojsku da ona, s jedne strane, njemu sačuva zemlju (naime, mnogo se pribojavao Huna da ponovo nešto novo ne preduzmu) a s druge, da obezbedi sigurnost podanika i spas Stefana. Ovom vojskom je komandovao Mihailo sa nadimkom Gavra, koji je takođe bio oženjen carevom nećakom i zajedno sa Halufom dobio dostojanstvo sevasta.

Car je ruku mučenika Prokopija, koje se slučajno domogao u Sirmi-jumu, preneo u crkvu u Nišu i dodao je preostalom telu od koga je bila odvo-jena u stara vremena iz ovih razloga. Narod Huna (Ugri) je veoma često pusto-šio romejsku zemlju i nešto malo pre vlade Aleksija Komnina osvojio Sirmijum i pokorivši mnoge pridunavske gradove stigao sve do Niša. Naišavši tamo na sveti grob s moštima ovog mučenika, smatrali su, mislim, da je nečovečno odneti celo telo, pa su uzevši ruku, otišli. Došavši u Sirmijum, položiše je u tamošnji hram svetog Dimitrija koga je u davna vremena bio sazidao upravnik Ilirika. Na tom mestu našavši ruku, car je uze, odatle prenese, i, kao što je re-čeno, pripoji ostalom telu…
("Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, Beograd, knj. IV, 1971. Str. 18-21, 26-28, 47-48, 61-63, 73-75)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License