Mateja Mata Radojkovic

Mateja-Mata Radojković

Mateja Mata Radojković
Mateja Mata Radojković

ekonom iz Sićeva, bivši narodni i okružni poslanik

Jedini živi učesnik zavere 1874-77 godine, pripremane od strane Todora Stankovića i Kola Rašića|je Mata Radojković, koji se i sada ne odvaja od svog Sićeva. Iako je pod bremenom godina i napora, koje je u toku života imao prilično sustao, čika Mata još uvek je držeći.

Čika Mata je jedan od ljudi starog kova sa lepom prošlošću. Bez škole, svojom prirodnom darovitošću i zdravim instiktom seljaka ovog kraja, bio je počastvovan od naroda da ga pretstavlja u Narodnoj skupštini kao narodni poslanik.

On je u mladosti delao sa Kolom Rašićem i mnogim nacionalnim ljudima iz bliže i dalje okoline Niša, kako bi se što skorije oslobodili vekovnog robovanja. On se i sada dobro seća i sa tronutošću priča o zakletvi u kući Mihajla Božidarca 1874 god. A kad su Turci prozreli smisao delatnosti naših ljudi, Mata je pomogao da istaknutiji rabbtnici na delu narodnog MašejaMaša Radojković oslobođenja pređu u slobodnu
Srbiju. Sa svojim vršnjacima, manje eksponiranim, nastavio je započeti narodni posao.

Bliže pojedinosti o radu iz tog vremena već su blede u sećanju ovog zaslužnog starine. Ono što je dalje pretstojalo, što se imalo raditi na izgrađivanju stečene slobode i samostalnosti bilo je od ne manje važnosti i potislo iz sećanja ranije.

Čika Mata, tiho, sad već sasvim po strani od događaja, dotrajava ostatak života. Srećan što je i sa svoje strane mogao doprineti, da se ostvari san mnogih i mnogih pokolenja pre njegovog.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License