Medicinski Fakultet Velikani

MEDICINSKI FAKULTET

U Srbiji.
Duge pripreme.
Od kraja prošlog veka.
Za medicinski fakultet.
Ona misao dr Mihajla Markovića.
O skorom osnivanju farmaceutske i veterinarske škole i medicinskog fakulteta za srpsku i jugoslovensku omladinu da nauku izuči na svom maternjem jeziku.
Onu medicinsku.
A 1898. dr Milan Jovanović-Batut trudi se da dokaže "da je medicinski fakultet doista jedna od najprečih potreba naše države i našeg naroda".
Ona polemika dr Mihajla Petrovića 1900.
Velikog niškog lekara.
"Je li medicinski fakultet u Srbiji najakutnija potreba ili ne"!
I jalova želja dr Nikole Ćorića 1906. "da se u Beogradu otvori Medicinski fakultet".
I Pavla Jeftića 1910.(110)
I drugih uglednih članova Srpskog lekarskog društva.
O otvaranju medicinskog fakulteta.
Oprečna mišljenja.
I ekonomska moć osirotele Srbije.
Odlažu odluku do 1914.
A Prvi svetski rat?
Do 1919.
I postavljanja prvih profesora: dr Milana Jovanovića-Batuta i dr Vojislava Subotića.
I 1920.
Početka rada Medicinskog fakulteta.
Onog prvog. U Beogradu.
Drugi medicinski fakulteti u Srbiji?
Imaju kraći put.
Od zamisli.
Do ostvarenja.
I onaj u Nišu.
Ukazom Narodne skupštine Republike Srbije.
Od 18. maja 1960.
Izborom prvog dekana - dr Nikole Ćuknića.
I prvog prodekana - dr Mladena Simića!
Onaj prvi čas iz kliničkog predmeta.
Ogrnut mudrim rečima.
Zaodenut jezikom zanesenim.
Pitomog čoveka.
Velikog dometa.
Prepuna sala!
Nedoživljena atmosfera.
I radna.
I svečana.

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License