Mihajlo P Bozidarac

Mihajlo P. Božidarac rodio se 1847 godine u selu Međurovu, Sreza niškog, umro je 12 septembra 1902 godine u Nišu.
Njegovog oca Petka Božidarca ubili su Turci zbog otvorenog i aktivnog zalaganja za oslobođenje. Docnije su Turci podozrivo gledali i na Mihajla. Ali time on nije bio ni malo zaplašen. Kao trgovac stalko je bio u tesnom dodiru s narodom iz čitave okoline. U njegovoj kući održavani su sastanci, docnije izvršena zakletva zaverenika, skrivano je krišom prenošeno oružje iz Srbije i deljeno poverljivim ljudima.

Uvek budno motren od turskih vlasti, neko je zaptijama doturio glas da je Mihajlovoj kući doneta veća količina oružja. Bilo je to 1876 godine. Kad su ga poveli u grad na saslušanje, verovalo se da se otuda živ neće vratiti.

Međutim njegova supruga čim je doznala da su joj zaptije odvele muža u tvrđavu, uz pripomoć žena iz susedstva iskopala je u bašti jednu jamu i u nju sakrila sve što su u kući imali od oružja i drugo, što je poticalo iz Srbije, i preko toga stavila jedno staro korito sa cvećem. Kad su zaptije došle i izvršile pretres, nisu mogle ništa naći. I Božidarca su pustili iz zatvora.

Docnije, mnogo po oslobođenju, Božidarac je pričao u jednom društvu, da je on posrednim putem izvestio srpsku komandu da turska vojska nije posela Goricu. Odmah je naša vojska pregazila Nišavu i kad se Turci nisu nadali, posela Goricu. Time je ubrzano oslobođenje Niša, jer kad su naši topovi počeli tući s leđa turske pozicije na Viniku, nastala je pometnja kod turske posade varoši i same tvrđave,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License