Na Toplicu Sa Bugarskim Topovima

NA TOPLICU SA BUGARSKIM TOPOVIMA

Nemci jošujesen 1941. godine shvataju da raspoložive nemačke i kvislinške snage, uključujući i četničke odrede, nisu u stanju da
45 obezbede vitalne nemačke interese, posebno saobraćajnice dolinom Morave i Ibra, preko koje su vardarskim, ali i sofijskim pravcem, išle glavne linije snabdevanja nemačkih trupa na Sredozemlju. Stoga, krajem 1941. godine dovode Bugarski okupacioni korpus u sastavu tri divizije koji zaposeda sva veća mesta na jugu Srbije, odnosno celu teritoriju "južno od ležeće linije: Knjaževac - Jagodina - Kra-gujevac - Kraljevo - Ibarska dolina (Kosovska Mitrovica i Priština)". Dostavljajući prednje naređenje od 29. decembra 1941. godine, Feldkomandatura 809 Niš navodi da je sporazum o tome postignut izmeću vojnog zapovednika Srbije i predsednika Vlade u Beogradu, te da se sve vlasti, kao i četnički odredi Koste Pećanca, imaju shodno tome sporazumu ponašati.

Kosta Pećanac istoga dana piše Feldkomandaturi Niš: "Primio sam tekst sporazuma bugarskih i nemačkih vlasti od decembra
1941. godine. Upoznao sam se i dobro razmislio i izdao sam strogo narećenje da svi moji četnici u posednutim od Bugara krajevima budu lojalni prema Bugarima i da po cenu života nikakve ispade ne prave…"

U svom narećenju četničkim odredima (br. 2296 od 1. januara 1942. godine), Kosta Pećanac, malo drukčije objašnjava prisustvo bugarske vojske. Tvrdi da je "zadatak bugarske vojske obezbeđenje železničkog saobraćaja" .42

Pri tome, da bi bar donekle sačuvao renome četničkog vojvode, ovako formuliše ovo svoje naređenje:

"Poznavajući krv slovenskog naroda i ranije nesuglasice koje su postojale između našeg i bugarskog naroda, a koja sada ima da se zaborave, to u interesu mira, reda i postojećeg poretka, svima naređujem da izbegavate svake sukobe sa Bugarima… Odrede sklonite na skrovita mesta, što dalje od javnosti… Zbog nastale situacije zabranjuje se svaka pre-piska sa ovim štabom, sem kuririma - preko Kuršumlije…

Tako je naređivao januara 1942. godine, a već februara i marta
1942. godine, zajedno sa bugarskim okupacionim trupama kreće u napad na partizanske odrede, napadajući u prvom redu partizansku slobodnu teritoriju u Toplici.
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License