Neka Vidi Podmladak Kako Se Srbovalo

NEKA VIDI PODMLADAK KAKO SE SRBOVALO

U drugom pismu, upućenom decembra 1942. godine, takoće Nediću, pravdajući se "zbog neispunjene misije", Pećanac kaže:

"Moram vam priznati da meću okupatorima imam prijatelja, bez obzira što su okupatori. Zbog podmetanja komunista i njihovih saveznika i oni (Nemci - pr. a.) nemaju poverenja u mene te zato ne mogu da pružim narodu ono što bih mogao… …Molim vas budite tako dobri kao što ste i do sada bili pa sačuvajte ovo pismo kao istorijski dokument za upotrebu posle vaskrsenja i seti se na našu istoriju. Ovo pismo će imati veliki značaj posle naše smrti, koja izgleda nije tako daleko, pa će videti naš podmladak kako se srbovalo. "87

Pismo je potpisano sa "Bolesni vojvoda". Ni malo pravdanja ili kajanja za sve ono što je učinio protiv svog naroda. Njegova jedina preokupacija bila je da ostane ispravan u očima okupatora.

Da bi, valjda, ublažio svoj položaj, Kosta Pećanac "daje" Mi-lanu Nediću ostavku:

"Dragi moj ratni druže i gospodine Nediću, Pošto sam primio vaše pismo od 5. ovog meseca, na kojem vam najlepše zahvaljujem, bratski vam hvala što ste usvojili moju molbu o rasformiranju četničkih odreda, jer sam zbog svoje bolesti bio nesposoban da komandujem odredima. Vaše razloge za rasformiranje četničkih odreda i ja uvićam da su tačni, jer drugog izlaza nije bilo."88

Kosti Pećancu preostaje da od Nedića, koristeći se nemačkom naklonošću, izmami neke podobnosti za sebe i svoje "bližnje" četnike. U pismu od 8. februara 1943. godine, moli Nedića da mu ostavi 100 četnika "za ličnu odbranu", koji bi "u pogledu svih nadležnosti: plate, odeće i ishrane, bili izravnati sa primanjima Srpske državne straže". Takoće, moli da njegov bratanac Vukoje Milovanović bude primljen za komandira voda Srpske državne straže (pošto mu je prethodno izdejstvovao unaprećenje iz čina kaplara u čin potporučnika) i "da se isti sa svojim vodom od 50 ljudi uputi radi vršenja svoje dužnosti u Toplicu, gde bi bio pod njegovom - Pećančevom "taktičkom komandom, ukoliko ja budem bio u Toplici".

Oktobra 1943. godine Kosta Pećanac napušta i Lukovsku Banju, gde mu se u toku 1943. godine nalazio štab. Po prethodnom dogovoru sa
Nedićem i okupatorskim vlastima odlazi sa stotinak četnika u Soko banju. Pre odlaska, u "komitskom" stilu piše, verovatno svoju poslednju naredbu (Br. 959) koja glasi:

"Pošto sada odlazim iz moga sedišta Lukovske banje, za izvesno vreme, a da bi svaki znao šta ima da radi od če-tovođa, koji ostaju u banji naređujem:

1. Četovođa Milan Jovičić ima da radi sledeće:

a) da šest velikih ovaca i četvoro jagnjadi, koje se sada nalaze kod četnika Radošina Mladenovića i četiri velike ovce koje će doći iz Kuršumlije razdeli seljacima, mojim prijateljima, koji su obećali da ih čuvaju i hrane. Tom prilikom napisaće pismene podatke kome i kakvu ovcu daje na čuvanje.

b) Prima na čuvanje dvoje četničkih kučadi i jednu magaricu po imenu Marica, a za njihovu ishranu ima se on starati.

v) Da se stara da ovo seme iz četničkih tikava osuši i iskoristi za pravljenje zejtina.

g) da na podesan način objavi seljacima opštine Lukovske, da mu svo seme od tikava prodadu na iskorišćenje uz plaćanje nagrade za sušenje i skupljanje toga semena. U tom cilju zamoliću ovd. opštinsku upravu da to i naredbom objavi stanovništvu.

2. Četovođa Stevo Božić ima da radi sledeće:

a) da vodi računa o čuvanju svih životnih namirnica, bra-šna, žita i ostalih namirnica koje sada ostaju u magaci-nima ovoga štaba.

3. Četovođe Sekula Tanasković i Zarko Gilić prevući će sve četničko seno od strugare u Lukovsku Banju i smestiti ga u zgradu za to određenu. Ovo seno ima biti pod ključem. Od sena se može davati samo četovođi Jovičiću za hranjenje Marice i nikome drugome.

Ovi imenovani četovođe i četnici, kao i dodeljena deca imaju bezuslovno tačno i pošteno vršiti svoju dužnost. Za svaku i najmanju zloupotrebu kažnjavaću po četničkom zakonu najstrožijom kaznom."

Komandant svh četničkih odreda vojvoda K. Pećanac89
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License