Nestalo Selo Donji Bubanj

Zapis iz nauke
Jovan Ćirić
Narodne novine

NESTALO SELO DONjI BUBANj

S povlačenjem austrijske vojske u austro-turskom ratu 1690. godine, došlo je i do seobe dela stanovništva iz niškog kraja. U metežu koji je nastao nestala su neka sela, među kojima i selo Donji Bubanj.

Donji Bubanj se nalazio na lokalitetu današnjeg Kazneno-popravnog doma i Novog Sela. U turskom popisu 1498. godine naveden je kao selo s 41 domom, pet vodenica i dažbinama u iznosu 4389 aspri. Posle austroturskog rata gubi mu se svaki trag, a u njegovom atarskom prostoru naknadno oformilo se Novo Selo.

U toponimiji Novog Sela postoji i danas lokalitet s nazivom Bubanj. Na terenu ovog lokaliteta Adam Oršić Slavetić i Miodrag Grbić pre rata (1934-35) i Milutin Garašanin posle drugog svetskog rata (1957. i 1960. godine) otkrili su značajne neolitske, bronzanodobske i srednjevekovne tragove. Pošto su ih više zanimali preistorijski nalazi, obratili su veću pažnju njima (svrstavši ih u bubanjsko-humsku grupu), a zanemarili su srednjevekovne nalaze. Ovaj srednji vek zapravo pripada iščezlom selu Donji Bubanj.

Izgradnjom Kazneno-popravnog doma i još više prosecanjem saobraćajnica u ovom prostoru, značajno je oštećeno ovo arheološko nalazište. Dalja arheološka istraživanja i saznanja u vezi s ovim lokalitetom, po svemu sudeći, moći će se pratiti samo preko dosadašnjih rezultata i na osnovu napisane literature.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License