Nis U Delima Putopisaca Od Iv Do Xx Veka

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA
Prvo izdanje, 1999. Godine
Priredio i uredio Vidosav Petrović

S A D R Ž A J

R e č p r i r e đ i v a č a

ANONIM 1

VELIČANSTVENO UKRAŠEN NAIS

ANONIM 2

AMFITEATAR U VIDU POTKOVICE

PRISK

HUNI OSVAJAJU NAISUS

GRAD SASVIM OPUSTEO

PROKOPIJE (Prokopios)

PROVALA SLOVENA DO NIŠA

NEOSVOJIV ZA NEPRIJATELJA

ANONIM 3

AVARSKO-SLOVENSKI NAPAD NA NIŠ

JOVAN SKILICA

NASELJAVANJE PEČENEGA (SKITA)

SKILICIN NASTAVLJAČ

STRADANJA POD BODINOM

NIĆIFOR VRIJENIJE

SLOVENI OSVAJAJU NIŠ

PUSTOŠENJA IZMEĐU NIŠA I SKOPLJA

ALBERT "AHENSKI" (Albertus Aquensis)

SUKOB SA KRSTAŠIMA

JOVAN KINAM

PROLAZAK KRSTAŠA, 1147.

DRUGI POHOD CARA MANOJLA NA RAŠKU, 1150.

ANDRONIK DUKS NIŠA

MANOJLO KAŽNJAVA RAŠKOG ŽUPANA DESU

MANOJLO VRAĆA RUKU MUČENIKA PROKOPIJA U NIŠ

EL IDRIZI (Abu Abdulah Muhamed, zvani Eš-Šerit)

BOGAT GRAD

NIKITA HONIJAT

OBNOVA NIŠA

OTPOR KRALJU BELI

BITKA NA MORAVI

ANZBERT (Ansbert)

FRIDRIH I BARBAROSA U NIŠU

DIETPOLD (Dietpold)

GOSTOPRIMSTVO FRIDRIHU I BARBAROSI

STEVAN PRVOVENČANI

NIŠ - SRPSKI GRAD

HRAM SV. PANTALEJMONA

PRIZIVANJE SV. SIMEONA U POMOĆ

SLAVLJE U NIŠU

MURAT I

I ZAUZESMO NIŠ

KLJUČ ZA DRUGE GRADOVE

MEHMED NEŠRI

PRIPOVEST O OSVAJANJU NIŠA

BERTRANDON DE LA BROKIJER (Bertrandon des la Broquiere)

RAZOREN GRADIĆ

MARTIN SEGONA (Martino Segono)

NIŠ IMA IZGLED SELA

ANONIM

SULEJMAN VELIKI U NIŠU

ANONIM 4

ODMOR U NIŠU

KORNELIJE DUPLICIJE ŠEPER (Kornelie Duplicie Ssheper)

TRI MOŠEJE

BENEDETO RAMBERTI (Benedetto Rambertti)

NIŠ SVEDEN NA SELO

ŽAN ŠENO (Jean Chesneau)

STARI OBIČAJ ILI LICEMERSTVO?

ŽAK GASO (Jacques Gassot, 1525 -1585)

KITNJASTE ŽENE

KATARIN ZEN

ŽITELJI NIŠA - SRBI I GRCI

ANTUN VRANČIĆ

RUŠEVINE - ČITAVIM GRADOM

HANS DERNŠVAM (Hans Dernschwam)

SRPSKA CRKVA - KAO OBIČNA KUĆICA

OŽER GISLEN de BUZBEK (Oger Guslin des Bousebeque)

NAJNASELJENIJI GRAD U ZEMLJI

MELHIOR SAJDLIC (Melchior Seydlitz)

VAROŠ S TVRĐAVICOM

JAKOB BECEK (Jakob Betzek)

VINA I ŽITA DOSTA RODI

MARK ANTONIJE PIGAFETA (Marc Antonio Pigafetta)

VAROŠICA SA OSTACIMA STARINA

KARLO RIM (Carlo Rym)

ZNATNO TRGOVAČKO MESTO

ANONIM 5

IME GRADA PO RECI NIŠAVI

ŠTEFAN GERLAH (Stephan Gerlach)

SRBI DOBRE ZANATLIJE

SAMO JEDAN SVEŠTENIK

PJER LESKALOPJE (Pierre Lescalopier)

IGRE UZ PESMU

ANONIM 6

UTVRĐENO MESTO

SOLOMON ŠVAJGER (Solomon Schweigger)

VAROŠICA BEZ OSOBENOSTI

HENRIH PORŠ (Henrih Porsche)

NIŠ MALEN

PAOLO KONTARINI (Paolo Contarini)

OTVOREN GRAD

ANDRIJA VOLF (Andria Wolf)

VAROŠICA BEZ ZIDOVA

LEVIN RIM (Levin Rym)

TURCI PORUŠILI GRAD

MELHIOR BEZOLT (Melhior Besolt)

OSTACI STARINA

RAJNOLD LUBENAU (Reinhold Lubenau)

DECA KAO POREZ TURCIMA

FOKS (Fox)

KRAJ NIŠA

VRATISLAV od MITROVICE (Vratislav s Mitrovic)

VELIKI, DOBRO NASTANJEN GRAD

TOM GLAVER (Thomas Glover)

TRI STOTINE HRIŠĆANSKIH LOBANJA

LEFEVR (Lefebvre)

POREĐENJA S PROKUPLJEM

ADAM VENERN (Adam Wennern)

VELIKI KAO DINKELŠPIL (BAVARSKA)

PITER MANDI (Piter Mundy)

TVRĐAVA - NE OD ONIH NAJBOLJIH

ANONIM 7

NA VELIKOJ CENI MEĐU HRIŠĆANIMA

VINSENT de STOHOV (Vincent des Stohov)

GRAD BOGATIH SPAHIJA I JANIČARA

HENRI BLANT (Henry Blount)

NEOČEKIVANI INCIDENT

KONRAD JAKOB HILDEBRANT (Conrad Jacob Hildebrant)

U TURSKOM KUPATILU

KIKLE (Quiclet)

DŽAMIJE I ČESME

ANRI PULE (Henry Poullet)

MALI GRAD

EVLIJA ČELEBIJA (Evlija ibn Derviš Mehmed Zilli)

GRAD NIŠ

DŽON BERBERI (John Burbury)

NIŠKA BANJA SA SVOJIM ODLIČNIM KUPATILIMA

JAKETA DIONORIĆ PALMOTIĆ

U NIŠ IDU I KADIJE

ĐOVANI BENALJA (Giovanni Bengalia)

OVENČAN POPUT KRUNE OD LEPIH BRDA

BIZOZERI (Bisoseri don S.)

SVE KUĆE OD NEPEČENE ZEMLJE

MERI VORTLI MONTEGJU (Mary Wortley Montegu)

POTRESNI PRIZOR

GERARD KORNELIJE DRIŠ (Gerard Cornelius von der Driesh)

DOSTA PROSTRANA VAROŠ

SPAHIJE GRADE TVRĐAVU

F. ŠMETAU (F. Schmettau)

NOVA TVRĐAVA OD KAMENA

JEROMONAH SILVESTER

MALOBROJNO STANOVNIŠTVO

SEN PRIST (Sainte Priest)

TVRĐAVA SAMO OD ZIDOVA

FRANJO MIHANOVIĆ

REPARACIJA TVRĐAVE

FRANC KSAVER POKORNI (Franz Xaver Pokorni)

MOSTOBRAN KOJI OKRUŽUJE CELU ČARŠIJU

SEVIJOR LUSINJAN (Saviour Lusignan)

MOST KOJI SE MOŽE PODIZATI (!)

VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ

SINĐELIĆ IZ PIŠTOLJA ZAPALI DŽEBANU

STEFAN STRATIMIROVIĆ

O NESREĆNOM STRADANJU NA ČEGRU, 1809

HUSEIN-PAŠA GAVANOZOGLU

POKOLJ ZAVERENIKA 1821.

ADOLFO OD KARAMANA (Adolpho von Karavan)

DOKTOR

DŽORDŽ TOMAS KEPL (George Thomas Kepel)

SPOMENIK OD LOBANJA SRBA

AMI BUE (Ami Boue)

GRAD DUĆANA I HANOVA

POGLED SA GORICE

VARVARSKI TROFEJ ]]]

ŽAN-VAST DELAROJER (Jean-Vast Delaroiere)

[[[PRIVREMENI UGNJETAČKI ZAKONv

ALFONS de LAMARTIN (Alphons des Lamartine)

"ĆELE-KULA" TEMELJAC NEZAVISNOSTI SRBIJE

[[[ALEKSANDAR VILIJAM KINGLEJK (Alexander William Kinglake)v

PRIZORI STRAVE

STEFAN-STEVČA MIHAILOVIĆ

VELIKA VAROŠ

KOD OSMAN HAIRI PAŠE

SUKOB SRBA S TURCIMA OKO NIŠA

FRANSIS ERVE (Frencis Eurve)

NEUSPELI SLIKARSKI POKUŠAJI

BARTOLOMEO KUNIBERT (Bartolomeo Cunibert)

NA STOTINE MRTVIH OD KUGE

ISIDOR STOJANOVIĆ

OPISANIJE ĆELE KULE

O BOJU NA KAMENICI (1809)

K BOJU NA KAMENICI

EDMUND SPENSER (Edmund Spenser)

ODVRATNA GRAĐEVINA

JOHAN GEORG HAN (Johan Georg von Hahn)

PROTEST VIŠE HILJADA SELJAKA

MIDHAT-PAŠA

NEOČEKIVANE NOVINE

DŽORDŽINA MJUR MEKENZI (Georgine Muir Mackenzie)

ADELINA POLINA IRBI (Adeline Pauline Irby)

NOVA CRKVA NADVISILA SVE ZGRADE

ANONIM 8

KONCENTRACIJA TURSKE VOJSKE

ARMAN LESLI (Arman Lasly)

SRPSKI RANJENICI U "TURSKOM" NIŠU

V. BARINGTON KENET (V. Burington Kenet)

U POTRAZI ZA SRPSKIM RANJENICIMA

ĐORĐE IVANOVIĆ BOBRIKOV

OPSADA I OSLOBOĐENJE NIŠA

PETAR MANOJLOVIĆ

DRAMATIČNI PREGOVORI O PREDAJI NIŠA

MILAN TRAJKOVIĆ

OSLOBOĐENJE NIŠA I ŽIVOT U NJEMU

MILORAD POPOVIĆ-ŠAPČANIN

ČUDNOVATA VAROŠ

STOJAN NOVAKOVIĆ (1842-1815)

OSVEĆENJE VELIKE SABORNE CRKVE

VLADAN ĐORĐEVIĆ

NA ČAGRU I KOD ĆELE-KULE

MILAN Đ. MILIĆEVIĆ

SVE O SLAVNOM GRADU

SRETEN L. POPOVIĆ

NA ISTORIJSKOJ PREKRETNICI

ŽIVAN ŽIVANOVIĆ

NIŠ I NIŠKE ZNAMENITOSTI

VLADAN ĐORĐEVIĆ

U PREDVEČERJE SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1885.

LAZA K. LAZAREVIĆ

UREĐUJEM VELIKU REZERVNU BOLNICU

FELIKS KANIC (Felix Filip Kanitz)

GRAD U STALNOM USPONU

NALIK GRADOVIMA NA ZAPADU

MILOŠ TRIVUNAC

NAŠ PROFESOR STEVAN SREMAC

JELENA DIMITRIJEVUIĆ

SLIKE IZ HAREMA

STEVAN SREMAC

NIŠAVA JE NAGLO NADOLAZILA

GIMNAZIJA SE SELI U NOVU ZGRADU

SPAS OD OČEVIDNE SMRTI

LUDVIG KUBA

MILO, PRIJATNO MESTO

DRAGUTIN PETKOVIĆ

BOLESTI SATIRU NIŠLIJE

MERI EDITA DARAM (Mary Edith Durham)

NIŠ U NAJLEPŠEM TRENUTKU

MILUTIN BOJIĆ

VOJSKA SE VRAĆA IZ RATA

ANRI BARBI (Henry Barby)

TELEGRAM O OBJAVI RATA STIŽE U NIŠ

KRALJ JE U ROVU!

KATARINA-KLARA ŠTUCENEGER (Katarina- Klara Schtuzeneger)

BORBA ZA RANJENIKE I ISTINU

IVO ĆIPIKO

MORT TUA, VITA MEA

NOEL i ČARLS RODEN BAKSTON (Noel i Charles Roden Buxton)

DONOŠENJE TZV. NIŠKE DEKLARACIJE

GRIGORIJE NIKOLAJEVIČ TRUBECKOJ

SA SRPSKIM POLITIČARIMA

DŽON RID (John Read)

PRIVREMENA RATNA PRESTONICA

DŽONSON ABRAHAM (Johnston Abraham)

NIŠ MI JE PRIRASTAO SRCU

GORDON GORDON-SMIT (Gordon Gordon-Smith)

UZALUDNE NADE

ALIS i KLOD ESKJU (Alice i Cklaud Askew)

IMALI SMO SVE ŠTO SMO HTELI

OGIST BOP (Auguiste Boppe)

SA SRPSKOM VLADOM

MILAN Đ. MILOJEVIĆ

STRANCI U NIŠU

NIŠ "ODJEK"

OFANZIVA MEKENZENA U SAVEZU SA BUGARIMA

DAGLAS MERIVEDER DOLO (Duglas Maryveder Dolo)

VALPURGIJSKA NOĆ

RODOLF ARČIBALD RAJS (Rodolph Archibald Reiss)

SUSRET SA NIKOLOM PAŠIĆEM

NAJZAD, SLOBODA

FRANČESKA VILSON (Franceska Wilson)

U POMOĆ NAJMANJEM I NAJHRABRIJEM SAVEZNIKU

FRAN TUĆAN

NA ZGARIŠTU ŽELEZNIČKE STANICE

AGATA KRISTI (Agatha Christie)

IZLAZAK U NIŠ

SLAVKO MILETIĆ

TIHI AMBIJENT U KOME ĆU STVARATI

ALEKSANDAR VOJINOVIĆ

NAPAD NA HOTEL "PARK"

DUŠAN TOMOVIĆ

BEKSTVO IZ LOGORA SMRTI

D. VUČKOVIĆ

POD ANGLO-AMERIČKIM BOMBAMA

STOJAN PRIBIĆEVIĆ

DUGE KOLONE POVRATNIKA

MIRA STUPICA

UMETNIČKA PORODICA

OLGICA JOVANOVIĆ-FILIPOVIĆ

PREPOZNAVANJE PESNIKA

EUGEN VERBER (Eugen Werber)

"HUDOŽESTVENICI" NA ŠELEZNIČKOJ STANICI

ALEKSANDAR TIŠMA

SUSRET SA PESNIKOM MASSUCOM

MOMA DIMIĆ

LJUBAV U IŠČEKIVANJU POMRAČENJA

IVO ANDRIĆ

SVE NA SVETU JE MOST

DUŠAN KOSTIĆ

SPOMENIK I OBLACI

NIŠ NIŠANI NAVISOKO

DANIJELE ĐANKANE (Daniele Giancane)

U SIĆEVU, NA VISOVIMA NIŠA

DUŠAN STOŠIĆ

POGAČICE SA UKUSOM VREMENA

REMZI KLARK (Ramsay Klark)

NIŠ - UČITELJ OSTATKU SVETA

SARA FLONDERS (Sara Flanders)

BOLNICA I PIJACA POD KASETNIM BOMBAMA

PATRICIJA EKSLROD (Patricia Axelrod)

FATALNI ZVUK AVIONA

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License