Niska Banja Jovan Ciric

Zapisi iz nauke - arheologija
priprema: dr Jovan Ćirić
Narodne novine

NIŠKA BANjA

Niška Banja je jedan od najstarijih kulturnih lokaliteta u okolini Niša. Neolitski sloj (keramika), koji su u bigrenom useku hotela "Radon" 1972. godine otkrili J. Ćirić i R. Ajtić, E Georgijević je geohemijskom metodom datovao na 3300-3400 godina pre naše ere. Otkriveni su i drugi preistorijski (bronzanodopski) nalazi, kao i naselje iz halštatskog doba. Rimljani su kaptirali glavno vrelo nad samim izvorom i podigli kupatilo s reprezentativnim građevinama u II veku naše ere. Otkrivene su i ranovizantijske grobnice iz IV veka, od kojih je jedna ukomponovana u sastav hotela "Radon". Najezdom Huna 441. godine Banja je opustošena i uništena, a slovensko srednjevehovno selo pod nazivom Banja formirano je kasnije

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License