Niska Gradanska Bolnica

ZAPIS IZ NAUKE Jovan Ćirić
Narodne novine

NIŠKA GRAĐANSKA BOLNICA

Bolničko lečenje u odgovarajućim institucijama bilo je zastupljeno u Nišu i pre oslobođenja Niša od Turaka. Neposredno posle oslobođenja. 1878. godine formirana je Vojna bolnica za ranjenike, kao prva ustanova te vrste u Nišu. Civilna bolnica formirana je tek 1881. godine pod nazipom Okružna bolnica. Smeštena je bila u privatnoj zgradi pored Nišave, sa malim kapacitetom i nepovoljnim smeštajnim uslovima. Do 1909. godine u Nišu se oroj lekara u ovoj bolnici povećao na 13, dok je broj postelja u bolnici ostao isti 50.

Nova etapa u istoriji niške građanske bolnice nastala je 1910. godine. kad se ona definitivno iselila iz privatne zgrade i prešla u novoizgrađene, savremene bolničke paviljone. Kapacitet bolnice jetom prilikom povećan na 170 kreveta, a smeštajni uslovi postali su neuporedivo bolji. Za vreme ratova 1912-1918. godine, kao i za vreme onovremene okupacije, bolnica je pretrpela značajna oštećenja, a inventar je bio uništen. Posle oslobođenja 1918. godine, bolnica je proširena i izrasla u značajan medicinski centar, ne samo Niša, već i cele jugoistočne Srbije.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License