Niski Zbornik 5 Stogodisnjica Oslobodenja Nisa

Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša, 1878-1978, 1978

S A D R Ž A J

Ka istorijskoj sintezi
Miroslav R. ĐORĐEVIĆ Integracija istorijskih izučavanja
Dr Branimir M. JANKOVIĆ / Diplomatski aspekti oslobođenja Jugoistočne Srbije od turske vlasti
Slobodanka STOJIČIĆ / Jugoistočna Srbija posle oslobođenja od Turaka
Borislav Andrejević / Etape razvoja čaršije kao zanatlijsko-trgovačkog centra Niša
Sevdelin Andrejević / Specifičnosti razvoja proizvodnih snaga Niša
DRAGOLJUB MIRČETIĆ / Radnički pokret i Narodnooslobodilački rat na niškom području
Radoslav RADENKOVIĆ / Narodno stvaralaštvo nerazdvojni deo naroda i njegove istorije
Nedeljko BOGDANOVIĆ / Društvena sredina i jezik

Praistorija i antičko doba
Dr Nikola TASIĆ / Praistorijske kulture Pomoravlja i Istočne Srbije
Dr Jovan V. NIRIĆ / Prilog istorijsko-geografskom proučavanju lokacije Niša
Radmila AJDIĆ / Antičke nekropole u Nišu
Ljubica ZOTOVIĆ / Pogrebni ritual i shvatanja zagrobnog života u svetu kasnoantičke nekropole Naisa

Period pod turskom vlašću
Borislav ANDREJEVIĆ / Da li su Turci osvojili Niš 1376. godine
Borislav ANDREJEVIĆ / Razvitak Niša od sredine XV do kraja XVII veka
Miroslav R. ĐORĐEVIĆ/Društveno-politički i strategijski aspekti srpsko-turskog rata 1876.

Period od 1878. do početka XX veka
Slobodanka STOJIČIĆ / Organizovanje opština i opštinskih vlasti u novooslobođenim krajevima 1878.

Prilog: Opštine i sela na području Niške uprave (februar 1878)
Vlastimir KRSTIĆ/Prve statistike Niša
Miroslav M. MILOVANOVIĆ/Osnovno školstvo u Nišu posle oslobođenja od Turaka
Miroslav R. ĐORĐEVIĆ/Devetstotređa viđena iz Niša

Radnički pokret i KPJ
Dragoljub MIRČETIĆ / Okružni komitet KPJ za nišku oblast 19201935.

Narodnooslobodilačka borba
Dragoljub MIRČETIĆ/Napad na Ražanj (24. mart 1942. godine), vojna i politička razmatranja
Dragoljub DEJANOVIĆ / Zaplanje slobodna teritorija
Borđe STAMENKOVIĆ / Narodna vlast na teritoriji Zaplanja u vreme oslobodilačkog rata

Štampa: „Prosveta" Niš, Vojvode Gojka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License