Ozivljeni Likovi Voda Niske Bune
Miloje Jovanović iz Kamenice
Miloje Jovanović iz Kamenice
Stojan Ilić- Čavdar iz Velikog Krčimira
Stojan Ilić- Čavdar iz Velikog Krčimira

PRVI PUT U "NARODNIM NOVINLMA"
"Oživljeni" likovi vođa niške bune

Na inicijativu dekana Ekonomskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragoljuba Simonovića akademski slikar mr Miroslav Anđelković uradio je portrete vođa Niške bune (Razmirica 1841. godine) - legendarnih Miloja Jovanovića iz Kamenice i Stojana Ilića - Čavdara iz Velikog Krčimira. Posao nije bio ni malo jednostavan jer su za izradu portreta poslužile fotografije potomaka ova dva junaka, kao i opisi njihovih savremenika zadržani u usmenom i pisanom predanju.

- Niška buna iz 1841. godine poznata u narodu kao Razmirice, sigurno je jedan od veoma značajnih događaja u istoriji ovog kraja pa je zbog toga pre dve godine i dostojno obeležena 150. godišnjica, kaže prof. dr Dragoljub Simonović. Uskoro treba da se pojavi Zbornik radova sa Simpozijuma koji je tom prilikom održan i u njemu će prvi put biti i objavljeni portreti vođa Miloja Jovanovića i Stojana Ilića Čavdara. Verujem da su to u stvari pravi likovi jer su rađeni na osnovu fotografija njihovih direktnih potomaka, ali i opisa o neobičnosti ovih junaka, kbji su se još zadržali u sećanju naroda. Pored ovoga, uspeli smo da napravimo i rodoslov porodice Jovanović iz Kamenice pa je sve to pomoglo u pravljenju portreta.

Ljubaznošću profesora Simonovića, naš list prvi objavljuje ove portrete.
M.R.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License