Pescanik 3

ПЕШЧАНИК III

Штампање трећег броја часописа омогућили су:
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
(по пројекту који је усвојио Савет за културу Скупштине града Ниша)
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И МЕДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
· П Е Ш Ч А Н И К · Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке
Издавач: Историјски архив града Нишa
Главни и одговорни уредник : Иванка Станчевски
Редакција : проф. др Зоран Ђорђевић · проф. др Радивој Радић ∙ доц. др Ема Миљковић ∙ доц. др Наталија Јовановић · мр Гордана Милошевић ∙ Вјера Митровић ∙ Љубодраг Поповић ∙ Мица Ђенић ∙ Љиљана Ђуровић ∙ Миљана Ђорђевић ∙ мр Радоје Костић ∙
Уредник : Мица Ђенић
Технички уредник : Бобан Јанковић
Лектор : Миљана Ђорђевић
Компјутерска обрада: Бобан Јанковић
Ликовно решење насловне стране : Славољуб Станковић
Штампа : Свен, Ниш
Тираж : 300 примерака
ISSN 1451-6373

НИШ · 2005 ·

PEŠČANIK III

Časopis za istoriografiju, arhivistiku
i humanističke nauke
NIŠ • 2005

http://www.arhivnis.co.rs/cirilica/idelatnost/br%203/csadrzaj3.htm

Slobodanka Konstantinović - Vilić, PhD, Miomira Kostić, docent, PhD/ Vrste kazni i oblici kažnjavanja u Srbiji do kraja Drugog svetskog rata
Slobodan Đ. Kerkez, PhD, docent/ Škole i nastavni programi u Srbiji od 1941-1944.
Slobodan Đ. Kerkez, PhD, docent Prosvetno-kulturna politika u Srbiji od 1941-1944.
Dragica Janković-Mougkrakis Mara Harisijadis, istoričar umetnosti (1904-1994)
Miroslav Vidosavljević Elektro-mašinska škola u Aleksincu, 145 godina posle
Prof. Dragan Nikolic, LLD lovenski svet na razmeđi plemenskih saveza i ranih država
Nebojša Ranđelović, PhD Osobenosti Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije
Dobrivoje Jovanović, MA Pregovori kneza Miloša i Marašli Ali-Paše u Ćupriji i Jagodini 1815.
Milorad Jovanović Dimitrije Đorđević, uspomene na prve dane u oslobođenom Nišu
Aleksandar Đorđević Staro srpsko krivično pravo u Dušanovom zakoniku
Vladimir Vučković Arhimandrit Danilo Sinko 1895-1959.
Danijel Spasojević /Sto sedamdeset godina od donošenja prvog srpskog ustava
Boban Janković Otkrivanje spomenika oslobodiocima Niša na Trgu kralja Milana
Natali Veličković Udruženje učitelja grada Niša - istorijat i razvoj
Ljiljana Đurović Dani evropske kulturne baštine - učešće Istorijskog arhiva Niš
Nevena Karabašević Esnaf terzijsko - abadžijski u Nišu
Ivana Jovanović Okružna banka i Invest banka AD Beograd u Nišu - arhivska građa
Marina Ranković Četrdeset godina Filmskih susreta u Nišu
Mica Đenić Zbirka pozivnica 1890-1941.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License