Pop Tane

Stradalnici za samostalnost crkve

Progonstvo Nišlija u Malu Aziju

Kad su Turci primetili da se sve više jača veza između slobodnog dela Srbije i još neoslobođenog Niša i da Nišlije kroz crkvu i školu rade na svom oslo»bođenju, svim silama su nastali da to onemoguće nametanjem egzarhiskih sveštenika.
Nišlije su sa svoje strane sve činili da to onemoguće i očuvaju samostalnost naše crkve.

Između pretstavnika turskih vlasti i vodećih ljudi naše crkvene opštine u više mahova dolazilo je do vrlo oštrog sukoba, Nišlije su otvoreno odbile da dadu pristanak za to.

Turske vlasti su tada uhapsile mnoge građane. Posle dužeg držanja u zatvoru u gradu, neki su pušteni, dok su zbog tog otpora prognani za Ćitaju, u Malu Aziju: Hadži-Koca Bojadžić, trg., Mladen Popović - prota Mladen Đorđe Krajnalić, trg., pop Tane i dr.

Mada je mnogo šta od ovog zaboravljeno, još uvek je u sećanju starijih ljudi dialog između turskog paše i hadži Koce, koji se vodio u tvrđavi u prisustvu mnogih građana. „Ne ide čorbadži Koco, rekao je paša, - ta pesma na taj glas, već onako kako je sultanova volja". - „Čestiti pašo, vaša pesma se poje na vaš glas i kako sultan, što hoće - ali naša pesma (misleći na srpske stvari i interese crkve), ne može ni na jedan drugi glas,
no dori na svoj…"

Cela varoš je te reči prepričavala i danas se pamte… A hadži Koce je sa drugovima već sutradan po tom razgovoru, po najgorem mrazu dok još nije bilo žive duše na ulici sa brojnom i naoružanom pratnjom upućen za Malu Aziju.

Kad se sutradan saznalo u Nišu o progonstvu rođaci prognanika pošli su za njima kako bi im mogli dati, što para i nešto od toplijeg odela. Uspeli su da ih stignu tek blizu Carigrada. Novcem su privoleli pratioce da zastanu i promenu sa svojih od mraza i vode skorelo odelo i propalu obuću. Kad su hadži Koci skinuli čizme s nogu, zajedno s čizmama smakli su mu se i premrzli nokti s prstiju. A Ciganin koji je prognanike vozio kolima od Bele Palanke u putu se smrzao i umro.

A kada su posle pomilovanja, a po izdržanom zatočenju od dužeg vremena pušteni da se vrate svojim kućama, hadži Koce je poručio da mu dođe u susret sinovac Mihajlo. S njim je otišao prethodno u Jerusalim i pošto se poklonio Hristovom grobu vratio se u Niš, gde mu je priređen dirljiv i srdačan doček.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License