Poslednje Pismo Milanu Nedicu Od 8 Februara 1943

POSLEDNjE PISMO MILANU NEDIĆU OD 8. FEBRUARA 1943.

U vezi sa mojom jučerašnjom posetom kod Vas, kao i Vašeg naređenja br. 457 od 4. ov. m. želim da Vam se ovim putem zahvalim za sve što ste za mene i četništvo učinili i da Vam ovom prilikom podnesem moju sledeću molbu.

1) Iz Vama objašnjenih razloga potrebno mi je ljudstvo za moju ličnu odbranu i moj štab od 100 četnika. Isti broj bih popunio lično po svome nahoćenju u pogledu dosadašnjih zvanja koja su pomenuti do sada imali.

2) Da se pomenutih sto četnika u pogledu svih prinadležnosti: plata, odeća, ishrana, u svemu izravnaju sa prinadležnostima Srpske državne straže, tako da ne budu razlike u primanjima plate, hrane i odeće između onih četnika koji su posle rasformiranja četničkih odreda stupili u Srpsku državnu stražu. Ove prinadležnosti bi imali da se računaju od 1. januara 1943. godine.

3) Moj bratanac aktivni potporučnik Srpske državne straže Vukoje Milovanović, stupio je u Državnu stražu. Pošto isti vrlo dobro poznaje prilike u Toplici, to molim da se isti sa svojim vodom od 50 ljudi uputi u Toplicu radi vršenja svoje dužnosti, radi obezbeđenja sklopa Toplica-Raška, odnosno puta Kuršumlija-Kopaonik-Raška. Pošto je baš Toplica ugrožena sa toga pravca, to molim i mislim da bi dobro bilo, da potporučnik Vukoje Milovanović bude pod mojom taktičkom komandom, ukoliko ja budem bio u Toplici. Potporučnik Vukoje Milovanović će sa svojim vodom pot-padati pod administraciju Srpske državne straže.

Ja sam u sporazumu sa Vama o prednjem lično obavestio šefa upravnog štaba g. Denica i komandanta Srbije generala g. Badera. General g. Bader kao i g. Denic dali su svoju saglasnost, po tački 1, a u vezi sa tačkom 2 i 3, komandant Srbije principijelno ništa nema, ali da se prethodno stavi u vezu sa Vama i da po ovome imate vi da donesete svoje rešenje.

Ja Vas molim da u ovoj mojoj molbi istovremeno izađete u susret. Ja sam bolestan i biću izvesno vreme na lečenju što zavisi od onog što lekari u vojnoj bolnici kod mene budu utvrdili. Ja ostajem u Vojnoj bolnici verovatno još 5-6 dana, pa bih Vam bio veoma blagodaran, ako biste doneli svoje rešenje po pomenutim tačkama još pre moga odlaska, tako da ja mogu mirno da se posvetim svome lečenju.

Poštovani Gospodine predsedniče, primite uverenje mog iskrenog poštovanja".90
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License