Provala Slovena Do Nisa

PROVALA SLOVENA DO NIŠA
…Dok je German u ilirskom gradu Sardiki prikupljao i uređivao vojsku i u svemu se veoma temeljito pripremao za rat, na zemljište Romeja provali tolika masa Slovena kao nikad pre. Prešavši reku Dunav stigoše u okolinu Niša (u Leto 550. g. - prim. pr.). Nekolicinu od njih koji su, udaljivši se iz logora, lutali - pojedinačno tumarali po tamošnjim selima, neki romejski vojnici pohvataše i vezaše te ih ispitivahu radi čega je ta slovenska vojska i s kakvom su namerom prešli reku Dunav. Oni uveravahu da dođoše s namerom da opsadom osvoje samo Solun i gradove oko njega. Kad to ču car, veoma se uznemiri i odmah pismeno naredi Germanu da skorašnji odlazak za Italiju odloži, da Solunu i ostalim gradovima pomogne pri odbrani i da svom raspoloživom snagom odbije navalu Slovena. I German je u tim poslovima provodio vreme. Strah uhvati Slovene čim su od zarobljenika izrekom doznali da je German u Sardiki…. Odustadoše odmah od pohoda na Solun, niti se više uopšte usuđivahu sići u doline, nego prešavši redom ove ilirske planine, stvoriše se u Dalmaciji…

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License