Radoslav S Zivic

Rodio se u Donjem Ljubešu. Opismenio u mestu rođenja. Školovao u Nišu, Beogradu i Parizu. Lekarovao u Aleksinačkom Rudniku. I Nišu.

Kao dečji lekar. I univerzitetski profesor.

Napisao više stotina naučnih, stručnih i popularnih članaka. I objavio u zemlji i na strani. I nekoliko stručnih knjiga. Uređuje naučni časopis Acta medica Medianae tri decenije. I druge publikacije (časopisi, knjige, monografije, zbornici).

U Jugoslaviji. I inostranstvu. Bavi se književnim radom:
Priče iz lekarske ordinacije (zbirka pripovedaka), Pesme staroga lekara (zbirka pesama), Neki medicinski nazori u delima Dostojevskog (rasprava). Crte iz Pariza (putopis).
I drugo. Objavljeno u Narodnim novinama, Lekaru, časopisu Acta Medica Medianae, Haiku listu. I slično. Redaktor tređeg toma Enciklopedije Niša (Zdravstvo, Dečja zaštita, Socijalna zaštita). Živi u Nišu.

Radoslav S. Živić VELIKANI NIŠKE MEDICINE

Radoslav S. Živić KNЈIGA O BOLNICI

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License