Ratna Prestonica Nis 1914 1915

RATNA PRESTONICA NIŠ 1914-1915
Priređivač
VIDOSAV PETROVIĆ
Prvo izdanje, 1996.
Glavni urednik
SAŠA HADžI TANČIĆ
Likovni urednik
DRAGAN VIDANOVIĆ
Korektor
GORDANA PERIĆ
Komijuterska obrada
MILAN RELjIĆ
Fotografije izradio
NENAD MLADENOVIĆ
Za izdavača
GORDANA JOVANOVIĆ, direktor Izdavač
DIP GRADINA NIŠ
Pobede 38
Štampa
PROSVETA Niš Tiraž1000

SADRŽAJ

Reč priređivača

Slobodan Jovanović NIKOLA PAŠIĆ NA ČELU SRPSKE VLADE U NIŠU

Slavko Grujić: SRPSKA VLADA NA PUTU OD BEOGRADA DO NIŠA

Lazar Marković: RASKRSNICA POLITIČKIH IGARA I INTERESA

Panta M. Draškić: PRESTOLONASLEDNIK ALEKSANDAR U NIŠU

Velizar Janković: „MI... I... AUSTRIJA"

Anri Barbi: U NIŠU, SA SRPSKOM VLADOM

Ivo Ćipiko: IZ RATNOG DNEVNIKA

Katarina Klara Šturceneger POKRAJ BOLESNIKA

Džon Rid PRIVREMENA RATNA PRESTONICA

Arčibald Rajs: DOBROVOLjAC SRPSKE VOJSKE

Vlada Stanojević: MORAVSKA VOJNA BOLNICA U RATNIM USLOVIMA

Nikola Vučetić REZERVNA VOJNA BOLNICA U KAZNENOM ZAVODU

Jovan V. Nestorović: NEMA NI JEDNOG AUSTRIJSKOG VOJNIKA NA SRPSKOJ ZEMLjI

Ludvik Hiršfeld PRIČAJU MI NEVEROVATNE STVARI

Kralj Petar I Karađorđević IZ „RATNOG DNEVNIKA 1915-1916“

Marko Jakovljević MEĐU JUGOSLOVENSKIM INTELEKTUALCIMA

Jovan M. Jovanović: DIPLOMATIJA U NIŠU 1914-1915

Jovan M. Jovanović BALKANSKE ZEMLjE

Jovan M. Jovanović PAŠIĆ I JUŽNA SRBIJA

Gligorije N. Trubecki: NA DIPLOMATSKOM RATIŠTU U NIŠU 1914-1915

Frano Supilo MI SMO SVI JEDNO ISTO I MA KOLIKO NAS DELILI

Budimir Grahovac: POSLEDNjI DANI PESNIKA NESTORA ŽUČNOG

Bogumil Vošnjak SUSRETI SA LIDERIMA SRBIJE

Franko Potočnjak DOBROVOLjAČKE ČETE

Jovan Radonić NIKOLA PAŠIĆ I SRBI U UGARSKOJ

Milutin Bojić NOVE BANKNOTE

Milutin Bojić GOVOR G. PAŠIĆA

Milutin Bojić KAZNA ZLOČINCIMA

Abraham Džonson : TAMNE SENKE

Elis i Klod Eskju: U NIŠU SMO IMALI SVE ŠTO SMO ŽELELI

Ogist Bop SA SRPSKOM VLADOM OD NIŠA DO KRFA

Feri Pizani: LUTAJUĆA PRESTONICA

P. J. Marković POSLEDNjI DANI ODBRANE NIŠA

Milivoje M. Nikolić NISAM SAGOREO NIŠ

Daglas Meriveder Dolo VALPURGIJSKA NOĆ (1915)

PRILOZI u knjizi Ratna prestonica Niš

ULTIMATUM AUSTROUGARSKE MONARHIJE VLADI KRALjEVINE SRBIJE (10/27. VII 1914)

ODGOVOR VLADE KRALjEVINE SRBIJE VLADI AUSTROUGARSKE MONARHIJE (12/25. VII 1914)

MANIFEST PRESTOLONASLEDNIKA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA SRBIMA (Niš, 16/29. JULA 1914)

IZJAVA KRALjEVSKE SRPSKE VLADE NARODNOJ SKUPŠTINI SRBIJE, TZV. „NIŠKA DEKLARACIJA" (Niš, 24. XII 1914)

REZOLUCIJA JUGOSLOVENSKOG KONGRESA U NIŠU (6. maja 1915)

PROCENA SRPSKE KRALjEVSKE VLADE I UPUTSTVO O POVLAČENjU

NAPOMENE u knjizi Ratna prestonica Niš

BELEŠKE O AUTORIMA

CIR Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd
949.711 "1914/1915" (082)
RATNA prestonica Niš : 1914-1915 / priredio Vidosav Petrović. Niš : Gradina 1996 (Niš : Prosvsta). 320 str.: ilustr.; 24 sm. (Biblioteka Pobeda)
Tiraž 1000. Reč priređivača: str. 57. Beleške o autorima: str. 315320. 18VI 8671290824
1. Petrović, Vidosav
940.3/.4(497.11)(082) a) Niš - 19141915 - Zbornici b) Prvi svetski rat 1914-1918 - Niš - Zbornici ID=47071756

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License