Rista N Bojadzic

Rista N. Bojadžić

biv, trgovac

Ugledajući se na svog oca, hadži-Kocu, Rista Bojadžić je od svoje mladosti predano radio na nacionalnoj stvari u lorobljenim krajevima Niša i okoline.

Svojom akcijom za održanje duha kod srpskog življa u ovim krajevima i pripremom za skoro oslobođenje od turskog ropstva, on se je u svakoj prilici isticao. Za vreme zloglasnog Belog Memeda, koji je svojom upravom nad srezom zaplanjskim činio zulume da bi što više zastrašio srpski živalj, Rista se reši na jedan za ondašnje njegove prilike smeo korak. Da bi parirao akciju Belog Memeda i ulio veru u oslobođenje kod srpskog življa, on je godine 1874 na svom imanju u selu Vrtopu, sreza niškog, podigao jednu zgradu u vidu svog letnjikovca a prilikom postavljanja temelja ovoj zgradi, Rista je sakupljenim i naročito pozvanim građanima objazio, da ova zgrada koju on podiže na svom imanju ima uskoro postati zgrada za srpsku školu, koja će se pod slobodnom Srbijom u njoj otvoriti. Suze radosti gušile su okupljene. Ondašnja mladež a danas sede starine, koji su ove reči Ristine čuli, sa poštovanjem i pijetetom prepričavaju ih omladini.

Rista je dočekao da se već posle nekoliko godina ovo ostvari i ta zgrada zaista dolaskom Srba pretvorena je u osnovnu školu toga sela, pa i danas kao takva ali već dotrajala postoji i služi za vaspitanje i sborište slobodnih srpskih naraštaja.

Po oslobođenju Niša, Risti je od strane vojnih vlasti poverena prva uprava Niša u svojstvu pretsednika niške opštine, i u tom položaju korisno je poslužio na sređivanju i uspostavljanju srpske uprave u Nišu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License