Sevdalin Andrejevic

Sevdalin Andrejević, SVOJATANJE DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ PERIODA PRVOG SRPSKOG USTANKA U BUGARSKOJ ISTORIOGRAFIJI, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Sevdelin Andrejević Specifičnosti razvoja proizvodnih snaga Niša Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Sevdelin Andrejević, DOKUMENTA O NEPOKRETNOSTIMA KAO IZVOR PODATAKA O DRUŠTVENO - EKONOMSKIM PRILIKAMA U NIŠU I OKOLINI DO OSLOBOĐENJA OD TURAKA , Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Sevdelin Andrejević, Društveno-ekonomske promene u Nišu i okolini od 1978. do 1884. godine Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Sevdelin Andrejević, Ekonomski razvoj Niša, Niš 1970.
Sevdelin Andrejević, NEOBJEKTIVNA INTERPRETACIJA NIŠKE BUNE 1841. GODINE U BUGARSKOJ ISTORIOGRAFIJI, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Sevdelin Andrejević, Pokušaj obnavljanja bune u turskim predelima1842. goodine, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.