Sindelicev Trg

Jovan Ćirić

Zbornik Narodnog Muzeja Niš, br. 6-7, 1991

IZ TOPOLOŠKE ISTORIJE NIŠA

SINĐELIĆEV TRG

Označava prostor ispred i iza zgrade Narodnog pozorišta, u raskršću Ulica Vožda Karađorđa, Filipa Kljaića, Petog kongresa, Svetozara Markovića i Lole Ribara.

Sinđelićev trg u turskom Nišu druge polovine XIX veka bio utrina na periferiji varoši, na mestu gde je Carigradski drum (Stambol kapija mala) prelazio preko jendeka (jarka), koji je opkoljavao i štitio ondašnju varoš. Ova utrina zatečena je i u momentu oslobođenja, pa je ucrtana i u Vinterovom „Projektu za regulaciju varoši Niša" 1878. Utrina je bila prilično velika i izdužena u smeru pružanja jarka, to jest u severno južnom pravcu. Ovu je po sredini i nešto ukoso polovio jarak ostavljajući veću slobodnu površinu na istočnoj (gde je danas Dom JNA i ostatak ciganske male), nego i zapadnoj strani (gde se danas nalazi Narodno pozorište i skver kod Spomen kosturnice). Na zapadnoj strani utripa se graničila džamijom, koja je stajala na mestu stambene graćevine i apoteke „Ćele kula", poznatoj, inače, meću Nišlijama pod nazivom „šarena" ili „fukara" džamija.

Vinterovim „Projektom" bilo je predvićeno zatrpavanje jarka, a na utrnni, u njenom centru i na njenoj južnoj polovini, projektovana je izgradnja „gimnazije i realke" (u kasnijoj realizaciji videće se da je zatrpapanje jarka ostvareno, dok izgradnja gimnazije nije izvedena na ovom prostoru, već nedaleko od njega na mestu Mitad-pašine „Islahane" i šegrtskog internata).

Prostor Sipđelićevog trga (utrina) je duže vreme krajem XIX i u prvim decenijama XX veka služio kao pijaca za drvo, seno, kreč, vunu, pa i za stoku. Na mestu današnje pozorišne zgrade nalazila se onštinska vaga koja je mogla da izmeri cela kola (Malo čudo za ondašnja vremena), a ispred nje Šarena česma, sa koje se okolno stanovništvo snabdevalo vodom. S druge strane sadašnjeg Pozorišta, na mestu gde je skver sa spomen kosturnicom, stajao je prazan prostor (ledina) na kojem su postavljeni cirkuski šatori, koji su u ono vreme češće gostvali u Nišu.

Kamen temeljac za novu pozorišnu zgradu na Trgu postavljen je 27. juna 1937. godine, a svečano osvećenje zgrade obavljeno je 1. januara 1939. godine. S ovim radovima ostvarene su istovremeno i glavne konture Trga, one koje i danas ima.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License