Sloveni Osvajaju Nis

SLOVENI OSVAJAJU NIŠ
……Car Mihajilo imao je da se nosi sa nebrojenim brigama, pošto su Skiti pustošili Trakiju i Makedoniju, a narod Slovena, odbacivši pokornost Romejima, pustošio je i pljačkao zemlju Bugara. Skoplje i Niš behu osvojeni, a i sami Sirmium i mesta oko reke Save i podunavski gradovi sve do Vidina teško su postradali. S druge, opet, strane Hrvati i Dukljani pobunivši se ceo Ilirik zlostavljahu……

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License